2°C | Amsterdam

15 appartementen aan Het Kompas Wieringerwerf

HOLLANDS KROON – Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor het bouwen van 15 appartementen, Het Kompas 1 t/m 15 te Wieringerwerf. Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders Grondslag: planologisch strijdig gebruik (artikel 2.1, lid 1 onder c juncto artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3, Wabo). Onderwerp: uitgebreide omgevingsvergunning voor het realiseren van 15 appartementen aan Het Kompas 1 t/m 15 te Wieringerwerf

  • Plangebied: Het Kompas 1 t/m 15 Wieringerwerf
  • Doel plan: het realiseren van 15 appartementen
  • Datum publicatie: 15 oktober 2021
  • zaaknummer Z-288575

Ter inzage

De stukken liggen met ingang van 15 september 2021 voor de duur van 6 weken ter inzage. Wilt u meer informatie? Kunt u mailen naar vergunninge[email protected] of bellen naar telefoonnummer 088 – 321 5000.

Beroep

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend, kunnen tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken, binnen de termijn van ter inzage legging, beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Holland, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Voorlopige voorziening

Als u vindt dat, zolang nog niet op uw beroepschrift is beslist, deze beschikking nog niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Haarlem een schorsing/voorlopige voorziening vragen. Het adres is: Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een schorsing/voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u tegelijk ook beroep heeft ingesteld. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.

Kosten

Aan het instellen van beroep en het vragen van een schorsing/voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Dit zijn soms aanzienlijke bedragen, kijkt u eerst voor informatie op www.rechtspraak.nl bij ‘griffierecht bestuursrecht’.

Related Articles

Veel mensen zijn inmiddels overstag en kiezen voor zonne-energie. Hoewel zonnepanelen steeds populairder worden, was dat niet altijd het geval. Tijd om de 5

Verdien een beloning in de vorm van rente door middel van het staken van crypto!

Meer weten? Lees er meer over bij onze top 3 favo exchanges:

Est, netus aenean hendrerit sed purus ipsum amet.

Een beginner in de cryptowereld? Nederlands grootste crypto exchange Bitvavo helpt je graag in jouw proces!

Belangrijke mededeling: Tijdelijk 1000 euro GRATIS trading fees

HollandseKroonactueel.nl biedt jou niet alleen het laatste Crypto nieuws. Wij bieden jou ook 1000 euro gratis trading fees aan bij Nederlands grootste Crypto Exchange.