Agriport krijgt extra geld van provincie

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

MIDDENMEER – De provincie zet € 24,4 miljoen in om de energietransitie te versnellen. Dit bedrag is in het voorjaar vastgesteld door Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten hebben nu een aantal projecten benoemd die een bedrag krijgen toegewezen. Het geld gaat onder meer naar de realisatie van een CO2-infrastructuur om de glastuinbouw te verduurzamen, verkenning naar mogelijkheden gebruik van aardwarmte, bouw Solar Lab en aanpassing aan klimaatveranderingen.

De provincie Noord-Holland heeft een sterke concentratie van glastuinbouw: in de driehoek Agriport A7, Heemskerkbinnenduingebied en Greenport Aalsmeer in Noord-Holland Zuid en Alton en Het Grootslag in Noord-Holland Noord. Voor productie van gewassen is warmte en CO2 nodig dat ontstaat door verbranding van aardgas. Zonder toevoeging van koolstofdioxide, neemt de concentratie in de kas snel af wat de groei van planten remt. Naast dat de sector het aardgasverbruik moet verminderen, is deze werkwijze niet duurzaam. In de zomer produceren de kassen overbodige warmte. De investering van de provincie brengt daar verandering in. Het geld gaat onder meer naar het afvangen en transporteren van CO2 uit een vergistingsinstallatie via een pijpleiding naar tuinbouwkassen. Hiervoor doet het netwerk dienst dat ooit was bedoeld voor aardolie.

Gebruik aardwarmte

Gebruik van warmte uit de grond is een bron van duurzame energie. Het Rijk voorziet dat in 2050 23% van de warmteproductie uit de grond komt. In Noord-Holland zijn er al 4 bronnen actief en 2 in voorbereiding. De investering van de provincie gaat hoofdzakelijk naar het uitvoeren van seismisch onderzoek en verrichten van proefboringen.

Solar Lab

Het beoogde Solar Lab van ECN.TNO Solar is belangrijk voor onderzoek naar duurzame energie en gaat onderdeel vormen van de Energy & Health Campus in Petten. Onderzoekers van universiteiten krijgen de mogelijkheid hier onderzoek te laten uitvoeren. Dit kan uiteindelijk een bijdrage leveren aan versnelling van de energietransitie. De provincie investeert € 14 miljoen in de realisatie van het Solar Lab.

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert, de kans op overstromingen neemt toe evenals lange perioden van droogte. Aanpassing aan klimaatveranderingen is een belangrijk onderdeel van de provinciale omgevingswet. De middelen gaan hier naar het in kaart brengen van kwetsbare en vitale functies onder extreme weersomstandigheden, zoals infrastructuur en drinkwater- en energiebedrijven.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category