Belbus Hollands Kroon/Noordkop kent explosieve groei

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Hollands Kroon – Dat de belbus een succes is valt niet meer te ontkennen. Een toename van maar liefst 95% ten opzichte van 2013 is 2015 een succesjaar voor de Belbus in Hollands Kroon en de Noordkop.
De Belbus kan zich vanaf de start in 2012 verheugen in een gestage groei van haar activiteiten en ook van waardering van haar leden. Het gevolg is dat steeds meer mensen steeds meer gebruik maken van de Belbus.

  • Aantal bezoekers website in 2015: 7353 unieke bezoeken (toename van 95% t.o.v. 2013)
  • Meer dan 80% van de nieuwe leden meldt zich aan via de website
  • Meer dan 50% van de nieuwe leden doet dat na goede berichten van tevreden familie, vrienden en buren.
  • Er is een toename van het aantal leden, ook in 2015. Startten we in januari met 1083 leden; in december is dat aantal 1222, een toename in 2015 van bijna 13%!
  • Het aantal vrijwilligers is toegenomen met 10, er zijn nu in totaal 65 vrijwilligers actief, die het visitekaartje zijn voor de Belbus.
  • Een van de uitgangspunten is dat alléén inwoners van de gemeente Hollands Kroon lid kunnen worden van de Belbusvereniging.
  • Er is 420.478 kilometer gereden in 2015 met zes voertuigen. Het aantal vervoerde personen is ook toegenomen met 17%

Het gehele verslag leest u hier (PDF)

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category