Bestuur LADA gooit bijltje erbij neer.

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Hollands Kroon – Het is crisis binnen LADA door het opstappen van voorzitter Rob Ravensteijn en secretaris Jaap Jan van Essen. De oorzaak is het solistisch gedrag van de raadsleden en het gedrag van wethouder Frits Westerkamp die zich niet laat aansturen door de fractie in de gemeenterraad van Hollands Kroon.
De ontevredenheid sluimerde al een tijdje binnen LADA en 1 van de druppels die de emmer deed overspoelen was toch wel het optreden van het college tijdens de bezetting van het gemeentehuis in Anna Pauwlowna en het optreden van burgemeester Nawijn die de ontruiming van het gemeentehuis eiste. De fractie van LADA kwam dan ook met vragen over de bezuinigingen op de thuiszorg terwijl er vanuit Den Haag wel meer geld beschikbaar is gesteld.
In een statement op de website legt het bestuur uit waarom deze 2 zijn opgestapt:

  • De slagkracht van de partij wordt bepaald door kwaliteit, omvang en inzetbaarheid van haar leden. Het ledental is teruggelopen tot ongeveer 110. Dat past overigens in het landelijk beeld. Het aantal leden dat zich wil inzetten voor bestuurstaken, fractieondersteuning en denktankactiviteiten is te gering. Er blijven nu te veel taken liggen.
  • De aanspreekbaarheid van de partij voor burgers die ondersteuning behoeven is ruim voldoende maar dat leidt onvoldoende tot binding van nieuwe actieve leden.
  • De inbreng van de fractie in het beleid is aantoonbaar (zie fractieverslag) maar te beperkt.
  • Het eigen profiel van LADA komt onvoldoende over bij de burger. Door deelname in de coalitie wordt er onvoldoende ruimte gevonden om te werken aan realisering van LADA programmapunten die niet zijn opgenomen in het coalitieakkoord. “Het LADA gezicht vervaagt”. Dat moet beter.
  • De ondersteuning door bestuursleden wordt door de fractie eerder als last dan als ondersteuning ervaren. Onbevangenheid en idealisme raken ondergesneeuwd. De top-down stroom vanuit het college is daar mede debet aan. Dualisme werkt onvoldoende. Angst regeert.
  • Bestuurlijke vernieuwing met meer directe democratie, minder afstand burger – bestuur komt zo niet van de grond. Hierop is het bestaansrecht van LADA gebaseerd.

Het bestuur van LADA bestaat straks nog uit 2 personen, tijdens de ledenvergadering zal er een nieuw bestuur gaan worden gekozen, of de 2 overgebleven bestuursleden herkiesbaar zijn is nog onduidelijk. Ook is nog onduidelijk wat de fractie van LADA gaat doen.
 

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category