College Hollands Kroon heeft verhuisplannen ‘Kippenhok’ Middenmeer gereed

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

HOLLANDS KROON – Al geruime tijd wordt er gewerkt aan de bedrijfsverplaatsing van pluimveebedrijf het Kippenhok in Middenmeer. 
Om de verplaatsing van Tussenweg 10 naar de Alkmaarseweg nabij nummer 25 mogelijk te maken moet een nieuw bestemmingsplan vastgesteld worden. Het college heeft besloten om het bestemmingsplan voor te leggen aan de gemeenteraad. Naar verwachting wordt dit in mei behandeld.

Zienswijzen

Onlangs heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Tijdens deze periode hebben wij zienswijzen binnengekregen. De zienswijze hebben geleid tot een aanscherping en actualisering van het bestemmingsplan op bepaalde onderdelen. Een overzicht van de zienswijzen en de reactie van de gemeente hierop vindt u op ruimtelijke plannen.
Als de gemeenteraad instemt met het bestemmingsplan, krijgen de belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend hierover een brief. Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beantwoording van hun zienswijze kunnen tot 6 weken na het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep aantekenen bij de rechtbank.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category