2°C | Amsterdam

Coördinatiebesluit ontwerpbestemmingsplan Nieuwesluizerweg 42 Slootdorp voor opvang 160 arbeidsmigranten

SLOOTDORP – Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders.  Grondslag: artikel 3.8 en 3.30 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht Onderwerp: Coördinatiebesluit ontwerpbestemmingsplan Nieuwesluizerweg 42 Slootdorp en ontwerp-omgevingsvergunning op het perceel Nieuwesluizerweg 42 Slootdorp voor de onderdelen bouwen, brandveilig gebruik en handelingen met gevolg voor beschermde monumenten voor het realiseren van nieuwbouw ten behoeve van een grootschalige logiesaccommodatie voor 160 arbeidsmigranten op het perceel Nieuwesluizerweg 42 Slootdorp het voormalig Joods werkdorp

Plangebied: Nieuwesluizerweg 42 Slootdorp

Doel plan: de huidige gemengde bestemming aan te passen ten behoeve van de ontwikkeling van een grootschalige logiesaccommodatie voor maximaal 160 logiesplaatsen voor arbeidsmigranten. Uitgangspunt is een ontwikkeling die past binnen de historische bebouwingscontouren op de locatie, en een goede landschappelijke inpassing.

IMRO identificatienummer: NL.IMRO.1911.BPLG2009hz011-on01

Coördinatie

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning worden gecoördineerd voorbereid zoals bedoeld in de Coördinatieverordening Hollands Kroon 2012 en doorlopen gezamenlijk de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht. Het doorlopen van deze procedure heeft tot gevolg dat de rechtsbescherming gebundeld plaatsvindt. Hierdoor hoeft een belanghebbende burger maar tegen één besluit rechtsmiddelen aan te wenden. Het college van burgemeester en wethouders verzorgt de coördinatie tussen de vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning. De bevoegdheid tot vaststelling van het bestemmingsplan blijft in handen van de gemeenteraad.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Nieuwesluizerweg 42 Slootdorp, met IMRO identificatienummer NL.IMRO.1911.BPLG2009hz011-on01, ontwerp-omgevingsvergunning Z-288987 voor de ontwikkeling van een grootschalige logiesaccommodatie voor maximaal 160 logiesplaatsen voor arbeidsmigranten, en bijbehorende stukken liggen met ingang van 10 september 2021 gedurende zes weken ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en bijbehorende stukken zijn als volgt digitaal raadpleegbaar en beschikbaar:

Op de landelijke website ‘Ruimtelijkeplannen.nl’ via:

De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via:

Ook is het mogelijk om op afspraak de stukken in te zien. Voor het maken van een afspraak met een medewerker van het team RO kunt u contact opnemen met 088-321 5000.

Zienswijzen

Op het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning kan een ieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk, digitaal of mondeling zienswijzen indienen. Zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad.

Schriftelijk

Stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad van gemeente Hollands Kroon, postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Nieuwesluizerweg 42 te Slootdorp. Daarnaast vragen wij u om uw zienswijze te voorzien van een naam, adres en handtekening.

Digitaal

Voor het indienen van een digitale zienswijze kunt u naar onze website https://www.hollandskroon.nl/ontwikkelen/bestemmingsplannen/zienswijzen

Mondeling

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van het team RO via tel. 088-321 5000. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Related Articles

Op zoek naar een heerlijk en voedzaam recept? Zoek niet verder! Ons borstplaat recept is perfect voor elke gelegenheid. Het is makkelijk te maken,

Verdien een beloning in de vorm van rente door middel van het staken van crypto!

Meer weten? Lees er meer over bij onze top 3 favo exchanges:

Est, netus aenean hendrerit sed purus ipsum amet.

Een beginner in de cryptowereld? Nederlands grootste crypto exchange Bitvavo helpt je graag in jouw proces!

Belangrijke mededeling: Tijdelijk 1000 euro GRATIS trading fees

HollandseKroonactueel.nl biedt jou niet alleen het laatste Crypto nieuws. Wij bieden jou ook 1000 euro gratis trading fees aan bij Nederlands grootste Crypto Exchange.