De fractie van GroenLinks gaat weer vergaderen en u mag daarbij zijn

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.


BARSINGERHORN – Op maandag 29 mei vindt onze openbare fractievergadering plaats, van 20 tot 21 uur, in Het Ideeëntheater, Kreil 6, 1768 BT Barsingerhorn. Zoals altijd zijn insprekers en toehoorders van harte welkom. Wij vinden het fijn om vooraf te horen wie er komen. Laat het even weten via janeichhorn@hollandskroon.nl.
We bespreken de onderwerpen van de raadsvergadering van 1 juni, onder meer de jaarrekening 2016 en de re-integratieverordening participatiewet Hollands Kroon 2017. De raadsagenda staat op https://ris.ibabs.eu/raad-hollandskroon/meeting/100015591/1783bc14-8aaf-4cbe-a254-e239de4004d3/.
Ook bespreken we de gang van zaken in het sociaal domein in Hollands Kroon. Van de wethouder en van Incluzio horen wij alleen juichverhalen, maar vanuit de samenleving bereiken ons andere geluiden. Hoe zit dat? De fracties van GroenLinks, PvdA en ChristenUnie besloten een onderzoek te doen. Het verslag hiervan is op11 mei aangeboden aan de wethouder.
Tijdens deze beeldvormende raadsvergadering over de zorg werd ook het jaarverslag van Incluzio gepresenteerd: alles gaat geweldig. Het onderzoek van de drie fracties wijst echter uit dat het niet goed gaat met het sociaal domein in Hollands Kroon. Er is alle reden voor zorgen over de zorg. Waarom hebben de wethouder, de andere raadsfracties en Incluzio hier geen idee van? Waarom werd Incluzio wel, maar de WMO-adviesraad niet door het college uitgenodigd voor de raadsvergadering over de zorg? Kijk voor meer informatie hierover op https://hollandskroon.groenlinks.nl/nieuws/het-functioneren-van-het-sociaal-domein-hollands-kroon.
Na het fractieoverleg is er een bestuursvergadering, maar die is alleen toegankelijk voor onze leden. Actuele informatie over onze activiteiten en standpunten staat op onze website (hollandskroon.groenlinks.nl), op Facebook (https://www.facebook.com/GROENLINKS.HollandsKroon/) en op Twitter (@GLhollandskroon).

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category