Europese Dag van de Beroerte

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

REGIONIEUWS – Op dinsdag 10 mei wordt de Europese Dag van de Beroerte (EDvdB) gehouden. Op en rond deze internationale preventiedag zijn er in veel landen van Europa activiteiten waarmee een beroerte (CVA) onder de aandacht van het publiek wordt gebracht. Het thema van de CVA-preventiedag is ‘ Voorkom en Herken – Het kan ook u overkomen’.
Woonzorggroep Samen in Schagen sluit dit jaar aan bij de Europese Dag van de Beroerte. Bij Revalidatie- & Behandelcentrum Samen komen met grote regelmaat mensen revalideren die gevolgen ondervinden van een CVA. “Als iemand getroffen wordt door een CVA, dan verandert het leven compleet. Verlammingsverschijnselen, spraakproblemen, problemen met het geheugen, verslikken en zichtproblemen beperken het doen van alledaagse dingen”, aldus Carin Schaap, teamleider revalidatie. “Na een CVA komen de beleving van de dag en het beeld van de toekomst er anders uit te zien. Voorlichting en informatie over hoe de draad weer op te pakken zijn hierin essentieel.”
De behandelaars Samen hebben specifieke kennis over de revalidatie en behandeling na een CVA. Op dinsdag 10 mei van 14.00 tot 16.00 uur kan iedereen voor informatie en voorlichting over deze vorm van hersenletsel terecht op de revalidatie-afdeling van Revalidatie- & Behandelcentrum Samen op de Jacob Ruijsdaellaan 30 te Schagen.
Revalidatie- en Behandelcentrum Samen is onderdeel van Woonzorggroep Samen. Het centrum richt zich specifiek op de oudere revalidant, die gevolgen ondervindt van een ziekte, aandoening of ongeval. In het bijzonder mensen met CVA, geplande operatie, trauma en amputatie.
Naast poliklinische behandelingen door fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten, kunnen mensen tijdelijk bij Revalidatie- & Behandelcentrum Samen verblijven om te revalideren. Het centrum is gevestigd in Schagen, maar de behandelaren komen ook bij mensen thuis. Kijk voor meer informatie op www.woonzorggroepsamen.nl.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category