ANNA PAULOWNA – De fractie van CDA Hollands Kroon vergadert op woensdag 20 oktober a.s. om 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in MFA de Ontmoeting in Anna Paulowna.

In de fractievergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van 28 oktober a.s. besproken. Op het moment van het uitgaan van dit bericht is de raadsagenda nog niet bekend. Deze komt tijdig met de stukken op de website van de gemeente te staan. Naar verwachting komen o.a. de provinciale locatie analyse grootschalige huisvesting tijdelijke medewerkers, krediet renovatie zwembad De Rijd (aanvullend) en (gewijzigde) voortzetting van de samenwerking met Incluzio (jeugdzorg en WMO) aan de orde. In het fractieoverleg zal ook de behandeling van de begroting op 4 november a.s. aan de orde komen.

Ook als u met de fractie over andere onderwerpen wilt spreken bent u van harte welkom. U kunt uiteraard ook op andere wijze  onderwerpen bij de fractie onder de aandacht brengen.

Previous post 34 appartementen op plek voormalige Oude Beurs Middenmeer
Next post Column Ed van Oerle: ‘Blauwe vinkjes’

Belangrijke mededeling: Tijdelijk 1000 euro GRATIS trading fees

HollandseKroonactueel.nl biedt jou niet alleen het laatste Crypto nieuws. Wij bieden jou ook 1000 euro gratis trading fees aan bij Nederlands grootste Crypto Exchange.