PUBLICATIE CONCEPT LOCATIEPROFIELEN EVENEMENTENTERREINEN GEMEENTE DIJK EN WAARD 2024

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Dijk en Waard. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen DIjk en Waard
  2. gmb-2024-35370
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2024

 

Omschrijving:

BekendmakingBurgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard maken ingevolge artikel 150 van de gemeentewet en de Participatieverordening Dijk en Waard 2023 bekend dat, met ingang van 23 januari 2024, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt, de concept locatieprofielen evenemententerreinen voor de locaties: IJsbaanterrein ’t Kruis in Heerhugowaard, Speelweide in Noord-Scharwoude, Kermisterrein Zuid-Scharwoude en evenemententerrein Geestmerambacht.Doel locatieprofielenDe locatieprofielen hebben tot doel:• organisatoren duidelijk, actueel en gebundeld te informeren en te inspireren over welkelocatie geschikt is voor welk evenement;•omwonenden en belanghebbenden duidelijkheid te geven over de mogelijkheden voorevenementen in hun omgeving;•het vergunningverleningsproces van de gemeente te ondersteunen.TerinzageleggingDe concept locatieprofielen liggen vanaf 23 januari 2024 tot en met 5 maart 2024 gedurende zes weken ter inzage bij de recepties van het gemeentehuis aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard en De Binding aan de Bosgroet 2 in Zuid-Scharwoude.De concept locatieprofielen zijn tevens digitaal te raadplegen door op de knop ‘Bekijk documenten’ te klikken, links op deze pagina.Indienen zienswijze bestemmingsplanGedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze indienen. Bij voorkeur schriftelijk, bij Burgemeester en wethouders, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.Het indienen van een zienswijze kan ook via onderstaande link:https://www.dijkenwaard.nl/contact-en-openingstijden/klacht-indienen-of-bezwaar-maken/zienswijze-indienenWilt u mondeling een zienswijze indienen? Neem dan vóór het einde van de ter inzagetermijn contact op met team Vergunningen, Toezicht en Handhaving voor het maken van een afspraak.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie hollandskroonactueel.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen