2°C | Amsterdam

Gokwetgeving in Nederland: Wat moet worden overwogen?

In Nederland is de nieuwe wet inzake onlinegokken op 1 april 2021 in werking getreden. Tot nu toe kon men alleen gokken bij de staatsaanbieders. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet zal dit nu veranderen.

Over het geheel genomen zal de nieuwe regelgeving leiden tot een streng gereguleerde maar vrij liberale online gokmarkt, en daarom kunnen de beste online casinos uit binnen- en buitenland nu een overeenkomstige vergunning in Nederland aanvragen. Alle aanvragers moeten vervolgens een strikt vergunningsproces doorlopen. Maar niet alleen voor gokbedrijven zal een hele reeks veranderingen van kracht worden. Er zijn ook enkele vernieuwingen voor de spelers.

Wet Kansspelen op Afstand (KOA) – vergunningverlening aan exploitanten

In Nederland zal de Wet Kansspelen op Afstand (KOA) onlinecasino’s en onlinesportweddenschappen voor het eerst volledig legaliseren. Ondernemingen in het goksegment moeten echter een strikt vergunningsproces doorlopen voordat zij met hun activiteiten van start kunnen gaan. Alle formulieren en aanvullende bijlagen of documenten moeten in de nationale taal zijn gesteld. Bovendien zullen alle aanvragen pas in behandeling worden genomen nadat een bedrag van 45.000 euro is overgemaakt. Deze bedrag wordt niet terugbetaald indien geen vergunning wordt verleend.

Bovendien worden de ondernemingen grondig gescreend door de Nederlandse kansspelautoriteit (KSA). Naast de controle van de financiële omstandigheden wordt ook nagegaan of er in het verleden conflicten zijn geweest met de wet of de belastingdienst. Ondanks de naam Online Gambling Act heeft de nieuwe regelgeving ook gevolgen voor alle land-based aanbieders van gokken.

Aantrekkelijkheid door diversiteit – de liberale Nederlandse gokmarkt

Volgens de tekst van de KOA-wet zijn in beginsel geen vormen van kansspelen verboden. Dienovereenkomstig krijgen alle gangbare en populaire spellen van online casino’s een licentie. Er zijn geen grenzen aan de verscheidenheid van de spelen. Hiermee wordt beoogd een gokmarkt te creëren die de aantrekkelijkheid van de legale markt vergroot. Op deze manier wil Nederland de migratie van gokkers naar het buitenland voorkomen.

Ook geheel nieuwe vormen van gokken moeten mogelijk zijn. Vooral in de zich snel ontwikkelende e-sportsector verwacht de Nederlandse wetgever de komende jaren moderne en nieuwe vormen van kansspelen.

Veranderingen voor spelers – liberaal, maar strikt gereguleerd!

In vergelijking met andere Europese landen is de nieuwe gokwet in Nederland veel minder restrictief. Bijvoorbeeld, hoewel een individuele inzetlimiet moet worden ingesteld bij de registratie, is er geen algemene maandelijkse inzetlimiet. Volgens de Nederlandse wet kunnen spelers zich zelfs inschrijven bij verschillende aanbieders met verschillende limieten. Voor zelfbescherming kunnen individuele tijdslimieten worden ingesteld. Als de limiet wordt overschreden, mogen spelers niet verder gokken in het betreffende casino. Alle huidige en toekomstige vormen van gokken worden legaal aangeboden.

Bovendien gaat Nederland uit van het “klassieke” belastingmodel, dat gebaseerd is op de bruto-omzet van de gokbedrijven. In Duitsland daarentegen wordt belasting betaald over de inzet van de spelers.

Wat de vergunningsprocedure betreft, heeft de KSA de bescherming van spelers en jongeren tot prioriteit verklaard. Te beginnen met gewijzigde reclamerichtsnoeren moeten de spelers in de sector worden geïnformeerd en beschermd. In die zin mag voor gokproducten geen agressieve of misleidende reclame worden gemaakt. Voorts mag reclame voor kansspelen geen tijdgebonden prikkels of speciale aanbiedingen bevatten en niet specifiek gericht zijn op minderjarigen. Evenzo moeten exploitanten van speelhallen en automaten de aandacht vestigen op de gevaren van gokken op alle speelautomaten en aanbevelingen doen voor beschikbare bijstand aan de spelers.

Naast de gewijzigde reclamerichtsnoeren zijn nog een aantal andere algemene maatregelen ter bescherming van de speler van toepassing. Uiteraard moet elk gokbedrijf ervoor zorgen dat alleen personen van legale leeftijd toegang hebben tot zijn eigen aanbod. Daartoe moeten risicospelers de mogelijkheid krijgen om zich te allen tijde zelfs van gokactiviteiten kunnen uitsluiten. Aangezien ondernemingen ook moeten aantonen dat zij over een doeltreffende strategie beschikken om potentiële probleemgokkers tegen verslaving te beschermen, moeten exploitanten van gokspelen met een vergunning in Nederland gevestigd zijn. Alleen op die manier kan ter plaatse rechtstreeks hulp worden geboden.

Meer transparantie en bescherming van de spelers – het centrale register

Om de autoriteit in staat te stellen de identiteit van alle spelers te controleren, is bij de wijzigingen van de Wet inzake onlinegokken ook een centraal register ingesteld. Dit centrale spelersverbodregister (CRUKS) bevat een lijst van alle spelers aan wie in een casino in het land een verbod is opgelegd. Alle geregistreerde personen mogen niet opnieuw worden geregistreerd of in een ander casino in het land spelen. Deze regel geldt ook voor alle gokhallen en wedkantoren die in het land opereren.

De nieuwe normen wekken wrevel bij veel exploitanten. Veel inrichtingen hebben kostbare technische aanpassingen moeten doorvoeren. Om aan de nieuwe richtsnoeren te voldoen, moet elke exploitant daarom een netwerk opzetten met het centrale register voor spelersblokkering. Tussen de technische inspanning en het potentiële voordeel van een centraal spelersregister ziet de branchevereniging van exploitanten van speelautomaten (VAN) geen verband. Volgens hen zijn bezoekersaantallen geen indicatie van opvallend of problematisch gokgedrag. Zo in deze zin kan een diagnose van gokverslaving niet worden bewezen.

In principe is anoniem gokken in Nederland niet mogelijk. Alvorens te beginnen met spelen, moet u zich in elk online casino registreren met een geldig adres. Als er valse informatie wordt gegeven, kunnen er problemen ontstaan en kan de speler van de website worden geweerd. De bescherming van de spelers voorziet dus in een aantal vrij strikte regels. In het Nederlandse beleid wordt deze kwestie bijzonder ernstig genomen. De nieuwe wet inzake onlinegokken is bedoeld om alle spelers meer transparantie en veiligheid te bieden.

Gokoase Curaçao – van pionier naar achterblijver

Het eiland in het Caribisch gebied, dat tot Nederland behoort, heeft waarschijnlijk de meest populaire vergunningverlenende autoriteit voor online casino’s tot op heden, naast landen als Malta en Groot-Brittannië. Vergunningen voor onlinegokexploitanten worden daar al sinds 1996 aangeboden. Vanwege zijn verbondenheid met het Koninkrijk der Nederlanden kan de eigen autoriteit van het land vergunningen afgeven volgens de Europese wetgeving. Bovendien worden in Curaçao lage belastingen geheven op de winsten van gokbedrijven. Belasting over de toegevoegde waarde is in het geheel niet van toepassing. De populariteit van de Curaçaose vergunning kan dus worden verklaard door de lage belasting voor gokexploitanten en het liberale vergunningensysteem.

Maar terwijl het kleine Antilliaanse eiland lange tijd een pionier was in het reguleren van online casino’s, wordt Curaçao al geruime tijd bekritiseerd om zijn aanpak van gokken. Mede onder grote druk van Nederland zullen de regels in de toekomst veel strenger worden. De kwaliteit van de vergunninghouders moet omhoog.

In de toekomst zal de Curaçaose kansspelautoriteit (CGY) nieuwe bevoegdheden krijgen, waarbij de regulering van kansspelen uitsluitend in handen van de staat zal zijn. Naast een moeilijker vergunningsproces zullen problemen met reeds vergunninghoudende gokexploitanten veel strenger worden aangepakt. Daartoe zijn regelmatige audits van vergunninghouders gepland.

Overzicht van de online gokwetgeving in Nederland

In het voorjaar van 2021 de Wet Kansspelen op Afstand is in werking getreden, die in tal van veranderingen op de kansspelmarkt voorziet in het land. Vooral met betrekking tot de verscheidenheid aan spelen en de regelgeving inzake weddenschappen en tijd wordt het nieuwe wetsontwerp als zeer liberaal beschouwd in vergelijking met andere Europese landen.

Niettemin werd er streng toegezien op de jeugd en de bescherming van de spelers. Maar ook voor de voormalige Nederlandse kolonie Curaçao staan nog ingrijpende wijzigingen van de gokwetgeving op stapel.

Related Articles

Verdien een beloning in de vorm van rente door middel van het staken van crypto!

Meer weten? Lees er meer over bij onze top 3 favo exchanges:

Est, netus aenean hendrerit sed purus ipsum amet.

Een beginner in de cryptowereld? Nederlands grootste crypto exchange Bitvavo helpt je graag in jouw proces!

Belangrijke mededeling: Tijdelijk 1000 euro GRATIS trading fees

HollandseKroonactueel.nl biedt jou niet alleen het laatste Crypto nieuws. Wij bieden jou ook 1000 euro gratis trading fees aan bij Nederlands grootste Crypto Exchange.