2°C | Amsterdam

Hollands Kroon gaat bomen Mercuriusstraat kappen

WIERINGERWERF – Het college van Hollands Kroon laat de bomen aan de Mercuriusstraat in Wieringerwerf toch kappen. De bezwaren commissie had in eerste instantie een bezwaarschrift van een omwonende gegrond verklaard. Het college heeft de aanbevelingen van de commissie ten harte genomen en de vergunning voldoet nu aan de regels van de wet.

In een reactie schrijft het college: “De commissie stelt dat de gemeente het verkeerde toetsingskader heeft gebruikt. We hebben de aanvraag getoetst aan artikel 7.1 van de Lijst met beschermwaardige houtopstanden in de gemeente Hollands Kroon (Bomenlijst 2019), terwijl de aanvraag getoetst had moeten worden aan artikel 4:11 APV. Dit is niet gebeurd. Wij zijn van mening dat de argumenten voor het kappen van de bomen, zwaarder wegen dan de argumenten tegen het kappen van de bomen. De bomen moeten worden gekapt omdat de boomwortels tegen de trottoirtegels opdrukken. Om het struikelgevaar te beperken moeten de bomen gekapt worden. Als de boomwortels worden weggehaald, maar de bomen blijven staan, dan staan de bomen op de Mercuriusstraat instabiel. Dit betekent dat de bomen een direct gevaar vormen voor de omgeving, want bij een hevige weersbui bestaat de kans dat de bomen omvallen, met alle gevolgen van dien.”

Ter compensatie van de gekapte bomen worden er bomen geplaatst op het grasveld aan de Marsstraat en op het grasveld aan de Venusstraat. De commissie is van mening dat er onvoldoende is gemotiveerd waarom de compensatie niet plaats kon vinden in de Mercuriusstraat zelf.

Het college zegt dat het ook niet wenselijk is om een andere soort beplanting te plaatsen, beplanting als plantenbakken of niet-diepwortelende beplanting. Binnen Hollands Kroon hanteert met de 1.5 meter als minimale breedte voor het trottoir, dit om voetpaden toegankelijker te maken voor mensen die minder valide zijn. Er is dus gekozen om de compensatie plaats te laten vinden op het grasveld aan de Marsstraat en op het grasveld aan de Venusstraat. Zodat het groene aangezicht van Wieringerwerf in het geheel niet bijzonder wordt aangetast.

De commissie stelt verder dat het onduidelijk is of er onderzoek is gedaan naar de kwaliteit van de kabels en leidingen onder de Mercuriusstraat, informatie van netwerkbeheerders PWN en Liander ontbreken. PWN en Liander hebben aangegeven dat de leidingen aan vervanging toe zijn. Het is belangrijk dat de afstemming tussen de vervanging van de kabels en leidingen en het verwijderen van de bomen gelijktijdig verlopen, zodat eventuele hinder door de werkzaamheden zoveel mogelijk wordt beperkt.

Related Articles

Verdien een beloning in de vorm van rente door middel van het staken van crypto!

Meer weten? Lees er meer over bij onze top 3 favo exchanges:

Est, netus aenean hendrerit sed purus ipsum amet.

Een beginner in de cryptowereld? Nederlands grootste crypto exchange Bitvavo helpt je graag in jouw proces!

Belangrijke mededeling: Tijdelijk 1000 euro GRATIS trading fees

HollandseKroonactueel.nl biedt jou niet alleen het laatste Crypto nieuws. Wij bieden jou ook 1000 euro gratis trading fees aan bij Nederlands grootste Crypto Exchange.