2°C | Amsterdam

Hollands Kroon laat de wegbermen en sloten weer maaien

HOLLANDS KROON – In Hollands Kroon heeft de gemeente de zorg voor veel wegbermen en sloten. Deze worden onderhouden door aannemerscombinatie Vermaire en KZ. Zij voeren dit onderhoud zo uit:

Maaien bermen

Begin mei is de start van een veiligheidsronde. Hierbij worden langs de wegen de zichthoeken en kruisingen uitgemaaid. Langs de hoofdwegen wordt daarbij een strook van ongeveer 2 meter langs de weg gemaaid.  In juli volgt een hele maaironde waarbij alle bermen worden gemaaid. Een groot deel van het vrijgekomen maaisel wordt afgevoerd. Deze hele maaironde is er weer in september.

Onderhoud sloten en greppels

Elk jaar vindt het onderhoud aan sloten en greppels plaats in het najaar. Daarmee houdt Hollands Kroon zich aan de eisen van het Hoogheemraadschap om voor 15 oktober de watergangen schoon op te leveren. Een deel van het vrijkomende maaisel wordt daarbij verwerkt tot bodemverbeteraar.

Beschadigde bermen

Verschillende bermen langs de wegen in Hollands Kroon zijn tijdens de afgelopen natte winter beschadigd. Samen met de opdrachtnemer gaat de gemeente de komende maanden aan de slag om deze slechte bermen te herstellen. Het is belangrijk dat iedereen op een goede manier de weg gebruikt en de bermen links laat liggen. Dit geldt ook voor grote landbouwvoertuigen. Dat is wel zo veilig en voorkomt hoge herstelkosten.

Planten, bloemen en dieren

De opdrachtnemer heeft de taak om te werken volgens afgesproken regels voor gedrag en de Wet Natuurbescherming. Daardoor worden sommige plantensoorten, insecten, vogels en kleinere zoogdieren zo min mogelijk gestoord. Bij vogels speelt dit vooral tijdens het broedseizoen (15 maart-15 juli). Het maaien is hier op aangepast.

Niet welkome planten en onkruid

Sommige planten die ergens groeien zoals Reuzenberenklauw, Japanse Duizendknoop en sommige distelsoorten, zorgen voor overlast. Deze verwijdert Hollands Kroon zo snel mogelijk. Als u deze soorten tegenkomt kunt u dit melden via de Fixi-app (link).

Related Articles

Verdien een beloning in de vorm van rente door middel van het staken van crypto!

Meer weten? Lees er meer over bij onze top 3 favo exchanges:

Est, netus aenean hendrerit sed purus ipsum amet.

Een beginner in de cryptowereld? Nederlands grootste crypto exchange Bitvavo helpt je graag in jouw proces!

Belangrijke mededeling: Tijdelijk 1000 euro GRATIS trading fees

HollandseKroonactueel.nl biedt jou niet alleen het laatste Crypto nieuws. Wij bieden jou ook 1000 euro gratis trading fees aan bij Nederlands grootste Crypto Exchange.