Hollands Kroon wil af van erfpacht.

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

HOLLANDS KROON – Hollands Kroon heeft met meer dan 40 partijen, zoals bedrijven, verenigingen en particulieren een erfpachtovereenkomst of een opstalrecht.
Het college vindt dat in veel gevallen kan worden overgegaan tot verkoop van de verpachte grond of een eenvoudigere overeenkomst. Het college legt dit voorstel daarom voor aan de gemeenteraad.

Verkoop gronden

Een erfpachtovereenkomst geeft gemeenten de mogelijkheid om de controle op het gebruik van de grond of het gebouw uit te oefenen. Uit onderzoek is gebleken dat er voldoende mogelijkheden zijn om deze controle op andere manieren uit te oefenen, namelijk via bestemmingsplannen, verordeningen en andere gemeentelijke regels. Daarnaast is erfpacht vaak een ingewikkelde juridische constructie. Het college wil dit graag vereenvoudigen door de gronden te verkopen aan de erfpachter of het vervangen van erfpachtovereenkomst door een opstalrecht.

Wat is erfpacht?

Erfpacht is een zakelijk recht. Het wordt gebruikt om voor een aantal jaren een overeenkomst te sluiten voor het gebruik van grond en de mogelijkheid om op die grond te bouwen. Na het verlopen van de overeenkomst moet de grond weer teruggegeven worden in de oorspronkelijke (onbebouwde) staat. 

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category