Hollands Kroon wil lange termijn oplossing buitenruimte MFA De Ontmoeting

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

ANNA PAULOWNA – Het college van Hollands Kroon gaat laten onderzoeken hoe de buitenruimte bij MFA De Ontmoeting ook op de langere termijn kan blijven functioneren volgens het ‘Shared Space’ principe.

Met Share Space wordt bedoeld dat gebruikers van de buitenruimte bij MFA De Ontmoeting op een gelijkwaardige manier de ruimte delen, dus fietsers, voetgangers en gebruikers van de weg.  Bij Shared Space krijgen de gebruikers automatisch meer begrip voor elkaar en worden de verkeersregels beter nageleefd.

Allen in de praktijk blijkt dit niet te werken, de gebruikers zeggen dat de huidige situatie zeer onprettig is en zelfs als gevaarlijk wordt ervaren. Onoverzichtelijke verkeerssituaties omdat er geen wegmarkeringen zijn, kinderen die niet weten waar ze nu wel of niet mogen komen en voertuigen die lukraak geparkeerd staan.

Over het hoofd gezien

Vooral voor kinderen is de situatie ernstig te noemen. Achteruitrijdend verkeer vanuit de parkeervakken zien vaak de kinderen over het hoofd met alle gevolgen van dien, ook de onduidelijke voorrangssituatie speelt de kinderen parten en er wordt regelmatig veelste snel gereden. 

Elshof Zuid

Het college wil nu dat er een onderzoek wordt gestart hoe men deze problemen uit de wereld kan helpen, zeker nu door de komst van de nieuwe woonwijk Elshof Zuid en de veranderende inzet van MFA De Ontmoeting dit vereisen.

Ook blijkt de grond naast MFA De Ontmoeting op diverse plekken ernstig aan het verzakken te zijn waardoor straatwerk aan het verzakken is wat weer tot onveilige situaties leidt en ook de tap naar de bij de vijver is aan het verzakken met alle gevolgen van dien.  De gemeente heeft al diverse keren de bestrating opnieuw laten aanleggen maar de verzakking blijft terugkomen.

Het college wil nu voor de korte termijn o.a. de tijdelijke parkeervakken langs de vijver en in het verlengde naar en langs het schoolplein verwijderen, om het parkeren tegen te gaan zullen er objecten worden geplaatst die het parkeren onmogelijk maakt, en komen er borden te staan waarop duidelijk wordt gewezen op het parkeerverbod.

Een alternatief is de ruimte aan de voorkant van de scholen, het parkeerterrein is daar vaker leeg dan vol en ook het parkeerterrein bij de Veerburg heeft plaats genoeg om de auto te parkeren.

Voor de langere termijn wil het college dus een definitieve oplossing zoeken en gaat dit laten onderzoeken. De kosten á 75.000 eurokomt uit het potje wegen en riolering. 

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category