Hollands Kroon zet in op zonne-energie

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

HOLLANDS KROON – Tijdens de conferentie ‘Zonnecentrales: gaat u ook voor meer zonnestroom?’ Op 10 maart in Bergen NH zijn diverse handige tools beschikbaar gesteld voor ondernemers en particulieren die zelf een initiatief willen beginnen. Een aantal initiatiefnemers uit de regio deelden hun ‘lessons learned’ in het ondersteunen van projecten voor grootschalige zonnestroom. Onderstaande informatie kan u wellicht verder helpen.

Presentaties en tools

De presentaties van de volgende sprekers zijn als pdf te downloaden en ook te vinden op de website van Servicepunt Duurzame Energie.

Tijdens de bijeenkomst heeft de stichting ‘Hier Opgewekt’ een handreiking ‘Starten: 7 facetten voor succes en een rekentool flowchart/beslisboom met toelichting beschikbaar gesteld voor nieuwe initiatiefnemers. Initiatiefnemers die vragen hebben, kunnen direct bij Marieke Wegener van de stichting Hier Opgewerkt terecht. Zij is per mail bereikbaar via marieke@hier.nu en telefonisch via 06 – 146 513 16. 

Dak ter beschikking stellen

Wie een geschikt dak heeft, maar niet zelf wil/kan investeren in een zonnesysteem, kan overwegen het dak ter beschikking te stellen aan een initiatief van derden. Er zijn steeds meer initiatieven (o.a. zonne-coöperaties) die daarin geïnteresseerd zijn en mogelijk ook een kleine huurvergoeding willen betalen voor het gebruik ervan. Een voorbeeld van een overeenkomst voor het regelen van het opstalrecht is te downloaden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met www.hieropgewekt.nl
Andere partijen die initiatiefnemers ook op weg kunnen helpen zijn onder andere:

Deze informatie is beschikbaar gesteld dankzij een samenwerking tussen de gemeente Bergen, SDE, stichting Hier Opgewekt en de RUD.
Heeft u vragen over de informatie, dan kunt u contact opnemen met: B. (Barbara) Harskamp, adviseur
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)
Tel.088 – 1946 8663 (per mail beter bereikbaar dan per telefoon)
Mail:  bharskamp@rudnhn.nl
Website:  www.rudnhn.nl

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category