2°C | Amsterdam

HVC neemt extra maatregelen om verdere stankoverlast tegen te gaan

MIDDENMEER – HVC en Afvalzorg gaan nog meer maatregelen nemen om de stankoverlast van de vuilnisbelt in de Wieringermeer tegen te gaan Zij hopen met deze maatregelen dat de problemen voor de omwonenden voorbij zijn.
HVC laat in een brief aan de redactie weten dat zij deze maatregelen gaan nemen:

  • Wij nemen maatregelen om de aan- en afvoerdagen van het bufferafval te minimaliseren. Dit gebeurt door de logistiek te verbeteren. Er wordt regie gevoerd op samenwerking tussen verschillende Nederlandse afvalbedrijven die gebruik maken van de bufferlocatie.
  • De  samenstelling van het brandbaar bedrijfsafval dat tijdelijk wordt opgeslagen op de locatie van Afvalzorg zal veranderen doordat er minder organisch materiaal in zit, wat geuroverlast veroorzaakt.
  • Geen aan- en afvoer van het afval  bij een westelijke windrichting, zodat omwonenden minder last ervaren.
  • De bufferlocatie van Afvalzorg wordt afgedekt met folie.
  • Tot slot wordt een geurpanel samengesteld om de geuremissie op de gehele locatie en de omgeving te monitoren. Het geurpanel zal mede bestaan uit omwonenden van de locatie Wieringermeer en zal elke werkdag een geurronde lopen. Mocht u geïnteresseerd zijn deel te nemen aan dit geurpanel of hierover meer te weten willen komen, dan vernemen wij dat uiteraard graag.

Eerdere genomen maatregelen
Eerder dit najaar zijn er al verschillende maatregelen door HVC ondernomen om de geuroverlast zoveel als mogelijk te beperken, waaronder nieuwe biofilters, roosters en afzuigkanalen van de composteerinstallatie. Afvalzorg verscherpte haar controle op de hoeveelheid organisch materiaal in het afval en heeft extra aandacht besteed aan het verdichten, het samendrukken van het afval.
Lees ook: Veroorzaker stankoverlast laat zich niet zien tijdens rondleiding HVC-terrein
Drie afvalbedrijven op locatie Wieringermeer
Op locatie Wieringermeer vinden meerdere afvalverwerkingsactiviteiten plaats. HVC heeft op de locatie een vergistings- en composteerinstallatie waar gft-afval wordt vergist en gecomposteerd. Afvalzorg houdt zich bezig met het tijdelijk bufferen van brandbaar bedrijfsafval wanneer er incidenteel sprake is van gebrek aan capaciteit bij de afvalenergiecentrales In Nederland. Tot slot, Sortiva houdt zich op deze locatie bezig met groencompostering, overslag van huishoudelijk afval en sortering van plastic afval.
Lees ook: HVC geeft biofilter schuld van stankoverlast vuilnisbelt, PWF neemt geen genoegen met dit antwoord
Evaluatie in januari
Graag treden we na het nemen van de maatregelen met u in overleg om te bespreken of deze afdoende functioneren. Daartoe organiseren wij in januari volgend jaar opnieuw een bijeenkomst om de maatregelen te evalueren en vragen te beantwoorden. Deze bespreking kan zowel overdag als in de avonduren plaatsvinden. Op voorhand horen wij graag van u wat u het beste schikt zodat wij hier waar mogelijk rekening mee kunnen houden bij het plannen van de avond.

Related Articles

In Nederland wordt Moederdag gevierd op de tweede zondag van mei. Dit jaar is dat op 8 mei. Moeders krijgen bloemen, kaarten, en vaak

Verdien een beloning in de vorm van rente door middel van het staken van crypto!

Meer weten? Lees er meer over bij onze top 3 favo exchanges:

Est, netus aenean hendrerit sed purus ipsum amet.

Een beginner in de cryptowereld? Nederlands grootste crypto exchange Bitvavo helpt je graag in jouw proces!

Belangrijke mededeling: Tijdelijk 1000 euro GRATIS trading fees

HollandseKroonactueel.nl biedt jou niet alleen het laatste Crypto nieuws. Wij bieden jou ook 1000 euro gratis trading fees aan bij Nederlands grootste Crypto Exchange.