Informatieavond stortafval locatie Wieringermeer

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

MIDDENMEER – Op de Koggenrandweg 1 in Middenmeer zijn drie bedrijven actief: Afvalzorg, HVC en Sortiva. Het storten van afval dat niet gerecycled of verbrand kan worden, gebeurt onder de vlag van Afvalzorg. Maar welke afvalstromen worden nu eigenlijk gestort op Wieringermeer? Onder welke voorwaarden vindt dit plaats en wie controleert dit? En hoe zit het met de zogenaamde ontheffingsstromen? Tijdens de digitale omwonendenbijeenkomst op dinsdag 11 mei krijgt u antwoord op deze vragen.

Wieringermeer schakel in netwerk
In Nederland wordt ons afval zoveel mogelijk nuttig toegepast of verbrand in  afvalenergiecentrales. Soms is dit niet mogelijk. Daarom hebben we een netwerk van stortlocaties waar dit afval op veilige wijze permanent wordt opgeborgen. Op een manier die zo min mogelijk overlast veroorzaakt voor milieu en omgeving. Deze locaties zijn noodzakelijk om die reststromen, die op geen enkele manier nuttig toegepast kunnen worden, veilig te verwijderen uit onze maatschappij. Zo gaat het Westfriese afval dat verbrand kan worden naar de afvalenergiecentrale in Alkmaar en het te storten afval onder andere naar locatie Wieringermeer in Middenmeer.

Strenge regels en controle
Sinds eind jaren 90 wordt afval (permanent) gestort op Wieringermeer. De Nederlandse stortlocaties zijn ingericht volgens strenge (milieu)eisen. Ze worden meerdere keren per jaar gemonitord en door een extern onafhankelijk bureau gekeurd. Het afval wordt gestort in compartimenten en er is precies bekend welk afval waar ligt. Afhankelijk van de afvalstroom wordt het afval aangeleverd en gestort in grote stofdichte zakken. Dagelijks wordt dat afval afgedekt met grondachtig materiaal.

Ontheffingsafval in specifieke omstandigheden  
Voor afval waar wél een andere verwerkingsmogelijkheid voor bestaat, geldt in Nederland een stortverbod. Soms is het echter door omstandigheden niet mogelijk om de stroom te verbranden, recyclen of reinigen. In dat geval kan een ontheffing worden aangevraagd bij de provincie (Omgevingsdienst). Afvalzorg heeft de maatschappelijke functie om een vangnet te bieden bij calamiteiten en situaties waarin (tijdelijk) geen betere verwerkingsmogelijkheid aanwezig is. Dan stort Afvalzorg dit zogenaamde ontheffingsafval op een veilige manier op haar stortplaatsen.

Aanmelden?
In verband met de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om een bijeenkomst op locatie te organiseren. Daarom is er op dinsdag 11 mei om 19.30 uur een digitale bijeenkomst waarin Afvalzorg u meer uitleg geeft over de activiteiten van Afvalzorg op Wieringermeer. Wilt u de bijeenkomst bijwonen? Meld u dan aan via [email protected]. U ontvangt dan een link voor de digitale Teams vergadering.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category