2°C | Amsterdam

Inzet van sport in het sociaal domein, van losse initiatieven naar een systematiek voor gemeenten

HOLLANDS KROON – In veel gemeentelijke beleidsnota’s wordt hoog opgegeven van de kracht van sport en bewegen. Het kan een belangrijke bijdrage leveren aan doelen op gebieden als participatie, preventie, dagbesteding, arbeids(re)integratie en zelfredzaamheid. Maar hoe kunnen gemeenten hier gericht invulling aan geven en voorkomen dat het bij mooie woorden en beleidstaal blijft? Hoe kunnen zij ervoor zorgen dat zorg- en welzijnsaanbieders daadwerkelijk meer oog krijgen voor de meerwaarde van sport, en andersom, dat sportaanbieders hun poorten letterlijk en figuurlijk meer gaan openstellen voor maatschappelijke doelen?
DSP en Sportservice Noord-Holland zochten samen met de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Enkhuizen, Haarlemmermeer, Hoorn, Huizen en Zaanstad naar antwoord op die vragen. De Provincie Noord-Holland ondersteunde dit project. Op basis van de ervaringen van de zeven deelnemende gemeenten hebben DSP en Sportservice een stappenplan ontwikkeld dat gemeenten helpt om systematisch en consistent beleid te ontwikkelen om de potentie van sport en bewegen optimaal te benutten in het sociaal domein.
Transformatie efficiënt vormgeven
Want veel gemeenten zoeken naar manieren om het proces van de kanteling en de transformatie in het sociaal domein zo effectief en efficiënt mogelijk vorm te geven. En dat sport en bewegen hier een belangrijke rol in kunnen spelen bewijzen tal van goede voorbeelden, zoals een sportief dagbestedingsprogramma voor kwetsbare ouderen, de inzet van mensen met een beperking als vrijwilliger bij sportverenigingen, een sport- en beweegprogramma om het zelfvertrouwen en perspectief van jongeren met gedragsproblematiek te verbeteren en werkervaringsplaatsen bij sportaanbieders. Maar hoe voorkom je als gemeente dat het bij voorbeelden en losse initiatieven blijft?
Gestimuleerd door elkaars verhalen en input van buiten ontwikkelden de zeven gemeenten een eigen strategie ‘Sport en Sociaal Domein’. Daarin vallen met name de verschillen tussen de gemeenten op: verschillen in context, in uitgangspunten, in visie en daarmee ook in doelen en aanpak. Wat overeenkwam waren de stappen die de gemeenten doorliepen: zij zagen zich voor dezelfde vragen gesteld, maar de antwoorden en oplossingen vroegen om maatwerk.
Interactieve pdf ‘Beter benutten van sport in het sociaal domein’
Deze constatering vormt de basis van de interactieve pdf ‘Beter benutten van sport in het sociaal domein: inspiratiedocument met stappenplan’. De vragen en stappen die tijdens het project naar voren kwamen en die de zeven ‘voorlopergemeenten’ doorliepen kunnen ook andere gemeenten helpen om een eigen strategie voor sport in het sociaal domein te ontwikkelen. Zij kunnen bovendien profiteren van alle ervaringen, voorbeelden en inzichten die binnen het Noord-Hollandse project zijn opgedaan en in het eindproduct zijn gebundeld.
Sturend stimuleren
Dat sport en bewegen het sociaal domein veel kansen biedt is eens te meer aangetoond. Maar ook is duidelijk geworden dat dit niet vanzelf gaat: om de maatschappelijke meerwaarde van sport en bewegen goed te benutten moeten gemeenten vooral ‘sturend stimuleren’. Het stappenplan kan gemeenten helpen om de aanwezige potentie van sport en bewegen optimaal te benutten.

Related Articles

Verdien een beloning in de vorm van rente door middel van het staken van crypto!

Meer weten? Lees er meer over bij onze top 3 favo exchanges:

Est, netus aenean hendrerit sed purus ipsum amet.

Een beginner in de cryptowereld? Nederlands grootste crypto exchange Bitvavo helpt je graag in jouw proces!

Belangrijke mededeling: Tijdelijk 1000 euro GRATIS trading fees

HollandseKroonactueel.nl biedt jou niet alleen het laatste Crypto nieuws. Wij bieden jou ook 1000 euro gratis trading fees aan bij Nederlands grootste Crypto Exchange.