LADA luisterde in het Kremlin Nieuwe Niedorp

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

HOLLANDS KROON – Op 9 mei waren we met de openbare fractievergadering te gast bij Mientje en Ger Leegwater waar we in de sfeervolle omgeving van het  Nederlands Kremlin buiten vergaderden onder een fraai kleurende hemel ter  afsluiting van een prachtige zomerse dag.
Dorpsraden
Marja Beemster is namens de dorpsraad Lutjewinkel aanwezig. Zij zet uiteen wat de werkwijze van de dorpsraad is en wat de dorpsraad betekent voor het dorp. De raad functioneert meer als een soort verwijspunt. De snelheid van participatie lijkt erg hard te gaan. Mensen kunnen dit soms moeilijk bijhouden. Zij krijgen vaak vragen en verwijzen mensen dan door wat goed functioneert. Inwoners vinden een aanspreekpunt als een dorpsraad prettig. De dorpsraden waren vorige week uitgenodigd op het gemeentehuis voor een vergadering met kernbeheer. Een positieve bijeenkomst. De dorpsraad is tevreden over de contacten met de kernbeheerder waardoor er korte lijnen naar de gemeente zijn ontstaan.
Het wegvallen van de subsidie maakt het werk van de dorpsraad moeilijk. Er is nu geen geld meer om de website te onderhouden en de onkosten die gemaakt worden te vergoeden. Deze kosten moeten gedekt worden. Uit de vergadering komt de suggestie om op de website van de gemeente ruimte te maken voor websites van de dorpsraden.
Winkelmade
Er is in Winkel onrust ontstaan over een brief die bewoners van Winkelmade hebben ontvangen dat zij binnen twee maanden hun huis moeten verlaten. Navraag leert dat het een aantal bewoners betreft. Wooncompagnie gaat een aantal woningen renoveren tot Thuishuis, een collectieve woonvorm voor alleenstaande ouderen. Een Thuishuis is een ‘gewoon’ huis waar 5 tot 7 personen onder één dak wonen om op een leuke manier samen oud te worden. Zij hebben een eigen woon,- slaap, badkamer en toilet. De leefkeuken en hobbykamer zijn voor gemeenschappelijk gebruik. LADA heeft zich vorig jaar positief uitgesproken toen deze plannen door Wooncompagnie werden gepresenteerd.                                             
Jaarrekening
Er is een positief resultaat. Ook Hollands Kroon heeft overgehouden op het zorgdossier. Enerzijds door hogere uitkeringen van het rijk, anderzijds door besparingen bereikt door efficiënter werken.  Verwachting is dat de korting vanuit het rijk hoger wordt. De fractie vindt dat dit geld moet terugvloeien naar de wmo en zorg. Het moet gebruikt worden waarvoor het bedoeld is. Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de wethouder aangegeven in september met een evaluatie omtrent de zorg te komen.
Rondvraag
In de rondvraag werd het werken aan de gemeentebalie met afspraak aan de orde gesteld. Zonder afspraak worden mensen teruggestuurd. “Schandelijke. Moet dat nu?” Het werken op afspraak heeft veel voordelen. Er zijn geen wachttijden meer en wanneer iemand langs komt zonder afspraak en toch geholpen wordt, betekent dat wachten voor hen die wel een afspraak hebben gemaakt.
Het salaris van de directeur van HVC, ver boven de Balkenende-norm, werd aan de orde gesteld. De fractie van SHK heeft hierover vragen gesteld. Wij willen de beantwoording van het college afwachten. De fractie is van oordeel dat aan de wet Normering Topinkomens moet worden voldaan.
Er werd gevraagd hoe het nu verder gaat met de omgevingsvisie. Deze wordt vrijgegeven voor inspraak. LADA zal op 30 mei een thema-avond houden over de omgevingsvisie. De illegale afvalstort tegenover het Kremlin blijft een bron van ergernis waar de fractie zich al lange mee bezig houdt. De fractie heeft van wethouder Groot vernomen dat het op 30 mei opgeruimd zal worden.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category