LADA: “Wij zijn verbaasd over vooruitbetalen brandweerwagen”

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Hollands Kroon – De fractie van LADA is verbaasd toen het te horen kreeg dat de brandweerauto die is besteld door de Veiligheidsregio betaald moest worden door Hollands Kroon en nog vooruitbetaald moest worden ook. En nu de fabrikant van deze brandweerwagen failliet is gegaan de ruim € 140.000,- mogelijk nooit meer terugziet.
De fractie van LADA wil nu wel eens van het college weten hoe de vork in de steel zit en heeft de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Zijn deze conclusies juist?
  2. Waarom werkt u niet met een systeem van betalingstermijnen, een deel bij aankoop, een deel bij aflevering en het resterende deel na controle of het geleverde voldoet aan de gestelde eisen?
  3. Is het niet gebruikelijk bij bestellingen van deze omvang (4 ton in dit geval) een bankgarantie te bedingen?
  4. Wordt dat standaard gedaan bij Hollands Kroon ?
  5. Zo nee, waarom niet?
  6. Hoe gaat u zich in het vervolg indekken tegen dit soort tegenvallers en worden er consequenties aan verbonden?
  7. Heeft de gemeente zich gemeld bij de curator?

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category