2°C | Amsterdam

LADA wil van college over lozen van zoutwater door datacenters

MIDDENMEER – De fractie van LADA wil van het college meer duidelijkheid over het lozen van zoutwater door de datacenters op Agriport in Middenmeer. Het water wordt geloosd op een sloot en dan via de Medemblikkervaart afgevoerd naar de het IJsselmeer bij Den Oever.


Op 25 mei hebben Gedeputeerde Staten vragen van de Partij voor de dieren beantwoord over o.a. de lozing van koelwater van de datacenters. Daaruit blijkt dat er sprake is van de lozing van ingedikt zouthoudend koelwater op de sloot waarna het afgevoerd wordt via de Medemblikkervaart en door  gemaal Leemans geloosd wordt op de Waddenzee.

In het gebiedsplan Wieringermeer wordt uitgesproken dat grondgebonden landbouw  in dit gebied de belangrijkste functie heeft waarbij is afgesproken om het huidige systeem niet verder belasten met zout water. Dit betekent zo min mogelijk belasten van zoetwaterbronnen met zoutwaterlozing.

Op pagina 12 lezen we:….geen verslechtering van de zoetwaterbeschikbaarheid accepteren bij het inpassen van nieuwe ontwikkelingen…..

  1. Hoe is dit te rijmen met het lozen van zout water op oppervlakte water?
  2. Is hierover overleg geweest met de landbouworganisaties?
  3. Zo ja, wat is daarvan de uitkomst?
  4. Zo nee, waarom niet?
  5. Is er onderzoek gedaan naar de effecten van dit zoute water op flora en fauna?
  6. Zo ja, wat is daarvan de conclusie en waarom is dit aan de raad verstrekt?
  7. Zo nee, waarom niet?
  8. Welke zouten zitten er in het koelwater (graag de chemische naam) en hoe hoog zijn de concentraties?

In een eerder gesprek van ons met het Hoogheemraadschap kregen wij te horen dat het afvalwater van Google op het oppervlaktewater geloosd wordt en dat Microsoft het per tankwagen afvoert naar de zuiveringsinstallatie. Uit de beantwoording van de vragen door GS is dat niet op te maken.

  1. Kunt u ons duidelijkheid verschaffen of loost Microsoft ook op het oppervlaktewater?

Tot slot.

Wij willen deze vragen en de eerder gestelde vragen over de veiligheid (PV2127) voor 17 juni beantwoord hebben ter voorbereiding op de beeldvormende vergadering die op deze datum geagendeerd is. 

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

Related Articles

Verdien een beloning in de vorm van rente door middel van het staken van crypto!

Meer weten? Lees er meer over bij onze top 3 favo exchanges:

Est, netus aenean hendrerit sed purus ipsum amet.

Een beginner in de cryptowereld? Nederlands grootste crypto exchange Bitvavo helpt je graag in jouw proces!

Belangrijke mededeling: Tijdelijk 1000 euro GRATIS trading fees

HollandseKroonactueel.nl biedt jou niet alleen het laatste Crypto nieuws. Wij bieden jou ook 1000 euro gratis trading fees aan bij Nederlands grootste Crypto Exchange.