Provincie komt met oplossing landbouwverkeer Opperdoes/Hollands Kroon

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

REGIO – De provincie Noord-Holland gaat de N240 bij Medemblik anders inrichten zodat het landbouwverkeer op de N240 een rechtstreekse verbinding naar de Wieringermeer krijgt. Ook wordt de kruising van de N240 met de N239 vervangen door een rotonde voor de verbetering van de verkeersveiligheid. De herinrichting kan naar verwachting in 2018 van start gaan.
De provincie Noord-Holland heeft dit besloten in overleg met de gemeenten Medemblik en Hollands Kroon en het waterschap Hollands Noorderkwartier. Met de herinrichting van de provinciale weg gaat de wens van de inwoners uit de omgeving Opperdoes en Medemblik, voor een rechtstreekse verbinding voor agrarisch verkeer langs de N240 naar Wieringermeer, eindelijk in vervulling. 

Nieuwe route voor het landbouwverkeer 

Momenteel is er voor het landbouwverkeer tussen de Almereweg en de Koggenrandweg in de Wieringermeer geen goede verbinding. Dit zorgt er voor dat het landbouwverkeer moet omrijden via Opperdoes of Medemblik. Vanuit de omgeving is er een sterke wens om een oplossing te bedenken voor het landbouwverkeer dat nu door de woonkernen rijdt. Samen met de gemeenten Medemblik, Hollands Kroon en het Waterschap Hollands Noorderkwartier heeft de provincie Noord-Holland besloten om de parallelweg vanaf de Almereweg door te trekken naar de Koggenrandweg. Hiervoor moet een nieuwe doorsteek door de Westfriese Omringdijk gemaakt worden. Daarnaast wordt er op het kruispunt N239-N240 een rotonde aangelegd met een bypass voor het verkeer vanaf de N239 in zuidelijke richting naar de N240. Ter hoogte van het Opperdoezerpad komt een veilige oversteek met een middeneiland. Deze nieuwe situatie ziet er als volgt uit:
 
landbouw

Planning aanleg parallelweg 

Voordat de nieuwe parallelweg aangelegd kan worden, zijn er nog verschillende voorbereidende werkzaamheden nodig, zoals het doorlopen van de bestemmingsplan procedure, archeologisch onderzoek en het aankopen van gronden. Hierdoor kan de start van de aanleg van de parallelweg en de rotonde op zijn vroegst in 2018 worden verwacht. 
 
Na de zomer praten de genoemde partijen over het eventueel doortrekken van de N240 vanaf de N239 naar Wieringermeer. De rotonde N239-N240 wordt echter zo aangelegd dat een eventuele doortrekking ook in de toekomst mogelijk blijft,meldt de Provincie Noord-Holland

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category