Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om ons drinkwaterkwaliteit veilig te stellen

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

HOLLANDS KROON – In delen van het IJsselmeer is – ondanks de eerder genomen maatregelen – sprake van een te hoog zoutgehalte als gevolg van de langdurige droogte. Dat heeft er toe geleid dat bij Andijk afgelopen week geen water meer is ingenomen voor de productie van drinkwater. Omdat de situatie bij Andijk onzeker blijft, heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloten om een aanvullende maatregel voor te bereiden: het aanvoeren van zoet water per schip uit andere delen van het IJsselmeer.

Uit metingen is gebleken dat het zoutgehalte voor de kust van Andijk afgelopen weken hoger is dan gewenst voor de productie van drinkwater. Dit is de locatie waar PWN water inneemt voor drinkwaterbereiding voor West-Friesland. De kwaliteit van het drinkwater is niet in het geding, maar het oplopende zoutgehalte kan er voor zorgen dat het drinkwater net iets anders smaakt dan mensen gewend zijn. Om ervoor te zorgen dat het water uit de kraan voor de 60.000 huishoudens in West-Friesland voldoet aan de kwaliteitseisen voor drinkwater, neemt de minister deze maatregel. De schepen kunnen indien nodig iets verder weg water uit het IJsselmeer halen, daar waar het zoutgehalte laag is.

Inzet schepen

Rijkswaterstaat is op dit moment samen met drinkwaterbedrijf PWN bezig met de voorbereidingen, zodat de schepen medio volgende week kunnen gaan varen. Deze schepen zullen het zoete water inwinnen, vervolgens terugvaren en de bekkens van drinkwaterbedrijf PWN met het water bijvullen. De kwaliteit van het drinkwater, inclusief de smaak, is daarmee gegarandeerd.

Maatregelen

Om het zoutgehalte in het IJsselmeer te verlagen zijn al meerdere maatregelen genomen, zoals regelmatig spuien en pompen bij Kornwerderzand en Den Oever en het plaatsen van bellenschermen. Omdat dit nog niet voldoende effect heeft voor de inname van water voor de drinkwatervoorziening, is deze aanvullende maatregel genomen.

Lage wateraanvoer Rijn en Maas houdt aan

Door beperkte neerslag in het stroomgebied van de Rijn en de Maas blijft de wateraanvoer in de komende twee weken laag. De afvoer van de Rijn ligt naar verwachting rond 880 – 1000 m3/s en de afvoer van de Maas rond 30 m3/s. Het gemiddelde neerslagtekort in Nederland is in de afgelopen vier weken ongeveer gelijk gebleven. Er zijn hierbij grote regionale verschillen. Door de neerslag in de afgelopen twee weken en de afnemende verdamping is met name in het westen en noorden van Nederland de watervraag sterk  afgenomen. Verschillende eerder genomen maatregelen worden afgebouwd, de wateraanvoer voor West-Nederland (KWA) wordt stand-by gehouden.

Door de lage waterstanden van de rivieren blijven er beperkingen voor de scheepvaart. De verziltingsproblematiek in de kustregio’s is stabiel. Het beschikbare water van de grote rivieren wordt geoptimaliseerd ingezet ten behoeve van de vaardiepte voor de scheepvaart en de bestrijding van de verzilting en het stimuleren van de vistrek. De beschikbare watervoorraden in het IJsselmeergebied worden ingezet voor de bestrijding van de verzilting van het IJsselmeer. De meerpeilen zijn uiterlijk medio oktober weer op het winterpeil in verband met het komende stormseizoen. De komende twee weken worden in dit waterbeeld geen grote veranderingen verwacht.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category