SSWW kan zich niet vinden in de beschuldigingen van Duikvereniging Zeus Faber

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

WIERINGERWERF – Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer zegt zich niet te kunnen vinden in de beschuldigen van Duikvereniging Zeus Faber dat zij haar eigen plan trekken en geen gehoor geeft aan de gebruikerswensen van hun enige huurder, Zeus Faber. Zeus Faber zegt dit vreemd te vinden omdat zij al eerder hebben aangegeven dat zij als huurder erg belangrijk voor SSWW is wat inkomsten van zwembad de Terp betekend, maar ook gezien de wens om lifeguards van de vereniging te willen inzetten.

Lees ook: Sportcampus Wieringerwerf voor iedereen… behalve voor de duikers van Zeus Faber.

Al twee jaar wordt er gesteggeld over een compressorruimte maar, zegt Zeus Faber, ‘elke keer raken de gegevens kwijt of worden de eisen voor een compressorruimte niet begrepen.’ Maar ook de opslagruimte blijkt een groot probleem te zijn in de plannen voor De Terp in Wieringerwerf. Zeus Faber heeft al meerdere malen haar zorgen geuit hoe het wel of niet moet gaan, zeker met de plannen dat SSWW meer verenigingen naar het zwembad wil gaan halen.

Niet aan tornen

Maar, zegt Zeus Faber: “Het nieuwe bad blijft dezelfde afmetingen houden en wordt 2 meter diep, wel is er in de lengte een beweegbare bodem en beweegbare wand gepland. En nu juist dat is het probleem. Je kan dus niet van ondiep naar diep zwemmen, wat is vereist bij het leren duiken. (en ook bij snorkelen wordt dit gebruikt). Nee, je moet dan uit waterstappen om naar het andere gedeelte over te stappen. Dat het bestuur van Zeus Faber heeft aangegeven dat dit voor hen niet werkbaar is, is geen gehoor aan gegeven. Ook is door hen aangegeven dat voor andere gebruikers ook niet wenselijk en handig is. Besluitvorming is blijkbaar in vroeg stadium geweest, men wil niet een beweegbare bodem in de breedte. In elk overleg hierover stuitte de leden van Zeus Faber tegen de halsstarrigheid hierin van De Stichting, deze wilde pertinent hier niet aan tornen.”

SSWW herkent zich niet in de beschuldigingen, ‘willen verder praten’

Trudi Groot-Tops van de Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer zegt over de beschuldigingen: “SSWW heeft in het proces naar totstandkoming van het Programma van Eisen (PvE) met de huidige gebruikers van de Zuiderzeehal en Zwembad De Terp meerdere overleggen gevoerd. In 2019 hebben wij een 3-tal bijeenkomsten belegd waarna uiteindelijk het definitieve PvE is vastgesteld. Vanuit dit
PvE is het huidige voorontwerp van nieuwe sporthal en zwembad tot stand gekomen. Deze processen zijn vastgelegd en geaccordeerd.”

Eind 2020 en begin 2021 zijn er een aantal bijeenkomsten geweest onder leiding van bureau Treem waarin uitleg werd gegeven hoe de vertaling van het vastgestelde PvE naar het huidige voorontwerp tot stand is gekomen. Volgens Groot-Tops blijkt nu ineens dat voor de duikvereniging het huidige voorontwerp niet werkbaar is en niet binnen hun doelstelling past.

De keuze van SSWW voor het huidige voorontwerp is gebaseerd op de input vanuit de meerdere gebruikers overleggen. Daarmee gaan we de uitdaging aan om voor de vele doelgroepen van 0 tot
100 een passend aanbod te creëren. De exploitatie van Zwembad De Terp zal een groei moeten doormaken om de doelstelling ( meer bezoeken) te kunnen realiseren. Dit betekent dat de programmering zal worden geoptimaliseerd. Het ontwerp zoals nu voorligt biedt hiervoor de meeste kans. Het streven om zoveel mogelijk inwoners van voormalig Wieringermeer te bedienen is waar SSWW voor staat,”  aldus Groot-Tops

Het bestuur van SSWW zet de deur voor verder overleg weer op een kier en wil zich maximaal inspannen om samen met duikvereniging Zeus Faber tot een oplossing te komen.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category