Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Van Ewijcksluis, Hollands Kroon

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Hollands Kroon. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen hollandskroon
  2. stcrt-2013-15621
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan vastgesteld in afwijking van het ontwerp, zoals dat ter inzage heeft gelegen, namelijk op het onderdeel/de onderdelen: • De formulering van artikel 4.1 onder a • Opnemen van de onlangs vastgestelde bijgebouwenregeling • Toevoegen van de aanduiding ZAP op de gronden waar het bedrijf ZAP nu is gevestigd. Deze aanduiding is nader uitgelegd in de regels van het bestemmingsplan. U kunt het bestemmingsplan met bijbehorende stukken van 13 juni tot en met 24 juli inzien tijdens openingstijden in het gemeentekantoor in MFA De Ontmoeting, De Verwachting 1, 1761 VM in Anna Paulowna. Wilt u meer informatie? Maak dan een afspraak via tel. (088) 321 5000. Het bestemmingsplan Van Ewijcksluis is als volgt digitaal raadpleegbaar en beschikbaar: • Op de landelijke website ‘Ruimtelijkeplannen.nl’ onder: http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1911.BPKvEsluis-va01; • De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via: http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1911/NL.IMRO.1911.BPKvEsluis-va01; Gedurende de inzagetermijn hebben de volgende personen de mogelijkheid om beroep in te stellen: • belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt; • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, hun zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan tijdig kenbaar te maken; • belanghebbenden die geen zienswijze tegen het ontwerp hebben kenbaar gemaakt, maar die willen opkomen tegen de wijziging die de raad bij de vaststelling heeft aangebracht. Stuur uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Volgens artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Om te voorkomen dat er door dat geldige besluit een onomkeerbare situatie ontstaat, kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan. Wordt dit verzoek gedaan binnen de beroepstermijn dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Stuur uw verzoek naar de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Aan het instellen van beroep en het vragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Dit zijn soms aanzienlijke bedragen, kijkt u eerst voor informatie op www.rechtspraak.nl bij ‘griffierecht bestuursrecht’.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie hollandskroonactueel.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen