Ontwerp omgevingsvergunning woon-zorgcomplex de Roode Eenhoorn, Dorpsstraat 173, 173 a t/m h, 1733 AH Nieuwe Niedorp, Hollands Kroon

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Hollands Kroon. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen hollandskroon
  2. stcrt-2013-2668
  • Onderwerp: Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

Ontwerp omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik van woon-zorgcomplex de Roode Eenhoorn op het perceel Dorpsstraat 173, 173 a t/m h, 1733 AH Nieuwe Niedorp. Grondslag: artikel 2.13 Wabo Onderwerp: ontwerp omgevingsvergunning Plangebied: Dorpsstraat 173, 173 a t/m h, 1733 AH Nieuwe Niedorp Doel plan: brandveilig gebruik woon-zorgcomplex de Roode Eenhoorn U kunt de ontwerp omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken van 7 februari 2013 tot en met 20 maart 2013 inzien tijdens openingstijden in het gemeentekantoor in MFA De Ontmoeting. Adres: De Verwachting 1, 1761 VM in Anna Paulowna. Wilt u meer informatie? Maak dan telefonisch een afspraak via telefoonnummer 088 – 321 5000. De stukken zijn ook in te zien op www.hollandskroon.nl. Gedurende de inzagetermijn kunt u op dit voornemen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Iedereen mag van deze mogelijkheid gebruik maken. Stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hollands Kroon, postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning woon-zorgcomplex de Roode Eenhoorn. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer G. Stam via telefoonnummer 088 – 321 5000. U kunt hiervoor binnen de ter inzage termijn een afspraak maken. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie hollandskroonactueel.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen