Verleende omgevingsvergunning Dorpsstraat 173 Nieuwe Niedorp, Hollands Kroon

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Hollands Kroon. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen hollandskroon
  2. stcrt-2013-8909
  • Onderwerp: Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning Plaats: Nieuwe Niedorp Omschrijving: Het brandveilig gebruik van een woon-zorgcomplex op het perceel Dorpsstraat 173, 173a t/m h, 1733AH Nieuwe Niedorp Publicatiedatum: 03-04-2013 Datum beschikking: 03-04-2013 Einde bezwaartermijn: 15-05-2013 Verzenddatum: 03-04-2012 Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend, kunnen tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken, met ingang van 4 april 2013 beroep instellen bij de Rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, postbus 251, 1800 BG in Alkmaar. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden (griffierecht). Dit zijn soms aanzienlijke bedragen, kijkt u eerst voor informatie op www.rechtspraak.nl bij ‘griffierecht bestuursrecht’. Als u vindt dat, zolang nog niet op uw beroepschrift is beslist, deze beschikking nog niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Alkmaar een schorsing/voorlopige voorziening vragen. Het adres is: postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Een schorsing/voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u tegelijk ook beroep heeft ingesteld. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Aan het vragen van een schorsing/voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Dit zijn soms aanzienlijke bedragen, kijkt u eerst voor informatie op www.rechtspraak.nl bij ‘griffierecht bestuursrecht’.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie hollandskroonactueel.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen