Hollandskroon week 31. Verleende uitgebreide omgevingsvergunning: Wagenpad 10 b, 1775 RJ Middenmeer voor het brandveilig gebruiken van 2 gebouwen ten behoeve van de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten.

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Hollands Kroon. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen hollandskroon
  2. stcrt-2017-45121
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2017

 

Omschrijving:

Soort bekendmaking : Omgevingsvergunning Z-144889Plaats : MiddenmeerOmschrijving : brandveilig gebruiken van 2 gebouwen Ter inzageDe stukken liggen met ingang van 4 augustus 2017 tot en met 14 september 2017 ter inzage. Om de vergunning in te zien dient u een afspraak te maken via telefoonnummer 088-321 5817.BeroepBelanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend, kunnen tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken, binnen de termijn van ter inzage legging, beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Holland, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.Voorlopige voorzieningAls u vindt dat, zolang nog niet op uw beroepschrift is beslist, deze beschikking nog niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Haarlem een schorsing/voorlopige voorziening vragen. Het adres is: Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een schorsing/voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u tegelijk ook beroep heeft ingesteld. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.KostenAan het instellen van beroep en het vragen van een schorsing/voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Dit zijn soms aanzienlijke bedragen, kijkt u eerst voor informatie op www.rechtspraak.nl bij ‘griffierecht bestuursrecht’.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie hollandskroonactueel.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen