2°C | Amsterdam

Toekomstgerichte transitieplan provincie en Connexxion/Transdev

NOORD-HOLLAND – Het openbaar vervoer in de provincie Noord-Holland wordt hard geraakt door de coronacrisis. Om te zorgen dat Noord-Holland ook in de toekomst goed bereikbaar blijft en de financiële gevolgen ook na 2021 het hoofd te bieden, hebben de provincie Noord-Holland en Connexxion/Transdev samen een toekomstgericht transitieplan uitgewerkt.

Tijdens de lockdown daalde het aantal reizigers in de bus met zo’n 65-70%. Inmiddels is het aantal reizigers weer gestegen tot zo’n 45-50% ten opzichte van 2019. De verwachting is dat het aantal reizigers de komende tijd en jaren verder zal groeien, maar het kan nog tot 2025 duren voor het aantal reizigers terug is op het niveau van voor de coronacrisis. 

Provincie en Connexxion/Transdev houden er rekening mee dat ook in 2022 sprake zal zijn van fors minder reizigers in het openbaar vervoer. Het Transitieplan openbaar vervoer bevat voornemens en ambities om het verwachte financiële tekort in 2022 (en de jaren daarna) op te vangen en flexibel in te kunnen spelen op het aantal reizigers.

Vergoeding Rijk

Doordat reizigers wegblijven, nemen de reizigersopbrengsten voor Connexxion/Transdev af. De verliezen in 2020 en 2021 worden grotendeels opgevangen door de inzet van de volledige provinciale exploitatiebijdrage en door de Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer (BVOV) van het Rijk. De BVOV loopt tot 1 januari 2022. Dit voorjaar wordt duidelijk of er na 1 januari 2022 een vorm van financiële steun van de rijksoverheid blijft. 

Inzet bussen

Momenteel rijden op een aantal frequente buslijnen van Connexxion in de regio’s Haarlem-IJmond, Noord-Holland Noord en Gooi en Vechtstreek minder vaak bussen. In totaal gaat het om ongeveer 5% minder busritten dan voor de coronacrisis. Zodra de reiziger terugkeert in het openbaar vervoer wordt het vervoersaanbod stapsgewijs weer verhoogd. Mocht er vanaf 2022 geen vergoedingsregeling van de rijksoverheid zijn, dan is het mogelijk dat Connexxion per januari 2022 alsnog met minder bussen gaat rijden om een goede balans te houden tussen kosten, opbrengsten en risicoverdeling. Dit gebeurt alleen als het echt nodig is. Rond de zomer is daar meer over bekend.

Flexibeler, efficiënter en duurzamer 

De provincie Noord-Holland en Connexxion willen reizigers slimmer, schoner en veiliger laten reizen in Noord-Holland. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat het openbaar flexibel moet zijn om goed in te kunnen spelen om plotselinge veranderingen in de reizigersaantallen. Het moet makkelijker worden voor Connexxion/Transdev om bij een dalend aantal reizigers afwijkend materieel (bijvoorbeeld kleinere bussen) in te zetten of bij beperkte reizigersaantallen een andere vorm van vervoer aan te bieden, mogelijk in combinatie met bijvoorbeeld doelgroepenvervoer (denk aan regiotaxi’s of scholierenbussen). Dit biedt niet alleen kansen om Noord-Hollanders veilig en op tijd op plaats van bestemming te brengen, maar ook om betere en slimmere diensten aan te bieden. 
Als het aantal reizigers in de bussen weer toeneemt, kunnen ook nieuwe duurzame bussen worden ingezet. Onderzocht wordt of de bestaande dieselbussen sneller vervangen kunnen worden door nieuwe elektrisch bussen (die geen CO2 uitstoten). Daarnaast werken provincie en Connexxion/Transdev een aanpak uit om de al aanwezige elektrische bussen vaker in te zetten. 

Vervolg

De ambities zijn terug te vinden in het document ‘Transitieplan openbaar vervoer’. Connexxion/ Transdev en de provincie Noord-Holland werken de ambities en deelplannen de komende maanden verder uit.

Related Articles

Verdien een beloning in de vorm van rente door middel van het staken van crypto!

Meer weten? Lees er meer over bij onze top 3 favo exchanges:

Est, netus aenean hendrerit sed purus ipsum amet.

Een beginner in de cryptowereld? Nederlands grootste crypto exchange Bitvavo helpt je graag in jouw proces!

Belangrijke mededeling: Tijdelijk 1000 euro GRATIS trading fees

HollandseKroonactueel.nl biedt jou niet alleen het laatste Crypto nieuws. Wij bieden jou ook 1000 euro gratis trading fees aan bij Nederlands grootste Crypto Exchange.