VVD: NEE tegen AZC

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

HOLLANDS KROON – De fractie van de VVD is van mening dat voor een asielzoekerscentrum (AZC) in Hollands Kroon geen plek is. Wat de fractie betreft beperkt de gemeente zich tot de huisvesting van vergunninghouders. Om de huisvesting hiervoor niet ten koste van de huidige woningzoekenden te laten gaan zal uitbreiding van het aantal woningen nodig zijn, zodat de wachtlijsten voor huurwoning ingekort kunnen worden. Bijzondere aandacht zal moeten worden gegeven aan de integratie van de nieuwe inwoners.
De VVD heeft de afgelopen twee weken aandachtig en met veel interesse geluisterd naar de woorden van onze inwoners tijdens de beeldvormende bijeenkomsten over de opvang van vluchtelingen. Wat opviel was het grote aantal mensen dat bereid was zelf ook verantwoordelijkheid te nemen en een bijdrage te leveren in de opvang en integratie van vluchtelingen. Echter, hierbij werden doorgaans wel voorwaarden aan gekoppeld.
Zo heeft de VVD beluisterd dat vluchtelingen liefst in zo klein mogelijke aantallen worden opgevangen. En dat deze aantallen verspreid zouden moeten worden over de gemeente. Dit bevordert de integratie en kan problemen in de toekomst verminderen of zelfs voorkomen. Voor een AZC met honderden opgevangen vluchtelingen is niet voldoende draagvlak.
De signalen die de VVD heeft opgevangen sterken de fractie in haar standpunt dat Hollands Kroon geen geschikte gemeente is voor grootschalige opvang. Wat de fractie betreft beperkt de gemeente zich tot het huisvesten van vergunninghouders. Hierbij plaatst de fractie wel de kanttekening dat huisvesting van de huidige woningzoekenden hieronder niet mag leiden. Het is dus zaak dat de betrokken woningcorporaties zo spoedig als mogelijk hun woningbezit uitbreiden en starten met het bouwen van nieuwe huurwoningen. De fractie zal zich dan ook sterk maken om uitbreiding van het aantal huurwoningen mogelijk te maken. Bouwen buiten bestaand bebouwd gebied moet daarbij geen beperking zijn.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category