MIDDENMEER – Aan de oostzijde van de Cultuurweg ligt een bijna 4.5 hectare groot gebied dat in eerste instantie is aanwezen als waterbergingsgebied. Maar afgelopen juni is tijdens de raadsvergadering een motie ‘Park oostkant Cultuurweg Middenmeer’ aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om een haalbaarheidsonderzoek te starten of het mogelijk is om behalve een waterberging het gebied verder geschikt te maken voor o.a. recreatie, natuur en educatie.

Hollands Kroon gaat de aankomende periode gesprekken voeren met de verschillende belanghebbende partijen zoals andere overheden, de agrarische organisaties en natuurlijk de inwoners en natuurorganisaties. De uitkomst van deze gesprekken moet uitwijzen of het ruimtelijk en financieel haalbaar is om een groot park aan de oostzijde van de Cultuurweg in Middenmeer te realiseren. In het onderzoek worden ook de mogelijkheden tot financiering door middel van subsidies meegenomen en ook zal er worden gekeken naar alternatieven.

Het college van Hollands Kroon hoopt nog dit jaar de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek te kunnen aanbieden aan de gemeenteraad.

Previous post Tel Aviv on Fire in de Cultuurschuur Wieringerwerf
Next post Nationale onderwijsweek: Driedubbel diplomeren op de Finance Academy

Belangrijke mededeling: Tijdelijk 1000 euro GRATIS trading fees

HollandseKroonactueel.nl biedt jou niet alleen het laatste Crypto nieuws. Wij bieden jou ook 1000 euro gratis trading fees aan bij Nederlands grootste Crypto Exchange.