Wellus nietus spelletje om eigendom kerktoren Oosterland

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.


OOSTERLAND – Alles draait om de kerktoren van de Michaëlskerk in Oosterland en de vraag wie nu de eigenaar is van deze toren. De Stichting Behoud Oosterlander Kerk (BOK) wil de negenhonderd jaar oude Michaëlskerk, wat een rijksmonument is, goed onderhouden zodat de generaties na ons ook nog kunnen genieten van deze mooie kerk.
BOK heeft daarom besloten dat zij graag de eigenaar willen worden van de kerktoren, maar niet voordat deze door de huidige eigenaar in goede staat is hersteld. En daar zit de knijp. De kerk zelf is eigendom van de Protestantse Gemeente Wieringen maar de kerktoren is eigendom van de gemeente Hollands Kroon en deze ontkennen ten stelligste dat zij de eigenaar zijn.
Jan Eichhorn van de GroenLinks-fractie in Hollands Kroon vindt het maar vreemd dat Hollands Kroon blijft ontkennen dat zij de eigenaar van de kerktoren zijn, mede omdat in 1798 is besloten dat de huidige gemeente Hollands Kroon eigenaar van de kerktoren is geworden en dat Hollands Kroon dit niet zomaar kan wijzigen, die bevoegdheid heeft de gemeente simpelweg niet.
Ook de Protestantse Gemeente op Wieringen heeft geen claim op de kerktoren en maakt ook geen aanspraak op de kerktoren, waardoor de gemeente niet meer kan ontkennen eigenaar van de kerktoren te zijn.
Eichhorn wil nu via schriftelijke vragen aan het college hier opheldering over krijgen en roept tevens het college op om niet enkel de lusten maar ook de lasten van de kerktoren te dragen en zeker omdat het om een rijksmonument gaat regelmatig onderhoud te plegen aan de kerktoren zodat hij in goede staat blijft verkeren.
Eichhorn vermoed dat Hollands Kroon het eigendomsrecht ontkend om zo de kosten die aan het onderhoud van de kerktoren zijn verbonden niet wil dragen en daarom ook al vele jaren geen onderhoud meer heeft gepleegd of heeft willen plegen.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category