Windpark Wieringermeer krijgt ook groot zonne-energiepark

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

WIERINGERWERF – Het college heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Realisatie van Windpark Wieringermeer is een belangrijke stap in deze ambitie. Nuon ziet kansen om een pilot op te starten om de opwekking van zonne-energie te combineren met het opwekken van windenergie in en nabij het windpark Wieringermeer. Het college is enthousiast over deze combinatie en bereid medewerking aan de pilot te verlenen.
In de praktijk ervaren wat werkt en wat niet
Doordat wind- en zonne-energie elkaar aanvullen heeft het plaatsen van een zonneweide in of naast het windpark grote voordelen. Nuon wil deze pilot graag samen oppakken met Hollands Kroon, de provincie en netbeheerder Liander. Doordat dit project een pilot is kunnen de betrokken partijen in de praktijk ervaren wat werkt en wat niet. Op basis hiervan kan een ruimtelijk/landschappelijk toetsingskader worden gemaakt voor soortgelijke initiatieven.
Vervolgstappen
Nu het college heeft aangegeven zich voor de pilot in te willen zetten, is de volgende stap goedkeuring van de provincie Noord-Holland. Na een akkoord van de provincie wordt de officiële procedure opgestart zoals het aanvragen van de benodigde vergunningen.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category