Wooncompagnie gaat andere koers varen, zorgen over woningmarkt noopt tot aanpassingen

NOORDKOP – De woningmarkt zit op slot, muurvast, geen beweging in te krijgen. Een miljoen huizen bouwen is 1 van de plannen die het kabinet heeft uitgesproken maar het stikstof en pfas gebeuren gooien roet in het eten. Daarom gaat de Wooncompagnie haar koers veranderen en op een andere manier werken om zo toch huizen te kunnen bouwen.

Stefan van Schaik zegt hierover in Koers: “Bij Wooncompagnie zouden we het liefst zien dat mensen zelf kunnen bepalen hoe en waar ze wonen. In ons dichtbevolkte land gaat dat natuurlijk niet op. Zelfs mensen met een hoog inkomen kunnen hun woonwensen niet altijd realiseren. Een woning kun je nu eenmaal niet verplaatsen of zomaar aanpassen, en bouwen vergt een hoge investering met een lange terugverdientijd. Voor mensen met een gemiddeld of lager inkomen valt er in deze krappe woningmarkt al helemaal weinig te kiezen. Schaarste drijft de woningprijzen omhoog en voor wie die niet kan betalen zijn er de ‘afdankertjes’. Daarom is het goed dat er in Nederland woningcorporaties zijn: maatschappelijke organisaties die zonder winstoogmerk zorgen voor goede en betaalbare woningen.”

Van een nieuwe missie naar een nieuwe opgave

Met deze missie maakt de Wooncompagnie duidelijk dat zij met een brede blik naar de opgaven kijken. ..De formulering is een stuk ruimer dan de afgelopen jaren, toen we ons toespitsten op ‘de best mogelijke woning tegen de laagst mogelijke prijs’. Die verbreding heeft ook gevolgen voor onze manier van werken. Op dat gebied moeten we zowel dingen aanleren als afleren. Onze missie begint niet meer met ‘we’ maar met ‘samen’. Samen, want wat we willen bereiken, kan alleen maar door te luisteren naar bewoners en belanghouders én door heel goed met ze samen te werken. En ja, dat betekent dat we soms wat minder eigenwijs moeten zijn. Want die fijne buurten, de volgende term in onze missie, die kunnen we niet in ons eentje realiseren. Daar hebben we elkaar hard voor nodig. Plus: wat een fijne buurt is, maakt of breekt, is steeds weer anders. Dat halen we niet uit een boekje maar ontdekken we ter plekke. Eén ding is trouwens wél zeker: een fijne buurt wordt niet alleen gevormd door stapels stenen met een dak erop maar vooral door het samenleven van mensen. Daar gaan we de komende jaren meer aandacht aan geven,‘ aldus van Schaik.

‘Voldoende woonaanbod: dat is wat we willen leveren. Daarbij heeft ‘voldoende’ een dubbele betekenis: het gaat ons zowel om de aantallen als om de kwaliteit. De aantallen zijn essentieel. Er zijn op dit moment gewoon te weinig woningen beschikbaar, zeker voor mensen met een bescheiden portemonnee. Maar we zien die aantallen niet los van de kwaliteit: die mag niet ongemerkt achteruit gaan kachelen, maar moet blijven passen bij de eisen en de woonwensen van vandaag en morgen. Verder spreken we bewust over woonaanbod. Dat omvat niet alleen goedkope huurwoningen maar ook andere woonmogelijkheden. Denk aan een woonzorgarrangement of een betaalbare start op de koopmarkt.

De missie geeft ook aan wie we daarbij voor ogen hebben. Dat zijn mensen met weinig koopkracht. Mensen: daar draait het allemaal om, daar doen we het voor, en daarmee bedoelen we niet alleen mensen met een laag inkomen of, nog erger, ‘de doelgroep’. We bieden woonoplossingen voor wie geen woning kan kopen. Hoe we dat afbakenen? Niet met een harde inkomensgrens, die overal en altijd gelijk is. Wel door goed te kijken naar hoe de lokale woningmarkt in elkaar zit. Soms kun je daar voor anderhalf à twee ton al een behoorlijke woning kopen. Vaker gaat het richting het dubbele bedrag. Steeds geldt: Wooncompagnie wil zorgen voor een woonaanbod dat betaalbaar is voor wie zich zulke koopsommen niet zomaar kan permitteren.

Werken aan een samenhangende woningmarkt met gevarieerd woonaanbod voor verschillende groepen bewoners, door te doen wat ter plekke nodig is. Dat is de opdracht die we onszelf voor de komende jaren meegeven. Makkelijker gezegd dan gedaan, dat realiseren we ons best,’ aldus Stefan van Schaik.

De Wooncompagnie komt daarom met 4 punten die als leidraad gaan gelden:

  1. Door te werken aan buurten waar mensen zich thuis voelen, met herkenbare blokken binnen gevarieerde wijken en met actief buurtbeheer waar dat nodig is.
  2. Door meer woonmogelijkheden te creëren voor mensen die nu onvoldoende aan de bak komen, in het bijzonder voor mensen met een middeninkomen, jonge starters en senioren met een zorgvraag.
  3. Door meer aandacht te geven aan mensen die meer aandacht verdienen. Mensen met beperkte woonvaardigheden, maar ook de betrokken, actieve bewoners die zich inzetten voor hun buren en hun buurt.
  4. Door veel meer nieuwe woningen te bouwen en bestaande woningen verstandig te verbeteren, zodat er sneller een veel ruimer en meer gevarieerd woonaanbod ontstaat.
Picture of Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs