2°C | Amsterdam

Zonnepanelen op- en afritten A7, zo komt het eruit te zien

HOLLANDS KROON – Vier op- en afritten langs de A7 worden voorzien van zonnevelden. Het gaat om Wognum (10), Abbekerk (10a), Medemblik (11) en Middenmeer (12). De openbare inschrijving voor realisatie start dit najaar. De zonnevelden leveren een bijdrage aan de overstap naar schone energie. Door het dubbel ruimtegebruik van de op- en afritten wordt efficiënt omgegaan met de schaarse ruimte.  Naar verwachting zullen in de nabije toekomst meer op- en afritten langs de A7 van zonnevelden worden voorzien.

Provincie Noord-Holland, gemeente Hollands Kroon, gemeente Medemblik, het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier en het Rijk hebben het project zorgvuldig voorbereid. In het voortraject zijn onder andere veiligheid voor het wegverkeer, technische mogelijkheden en beperkingen en landschappelijke inpassing onderzocht. Uitgangspunt bij de realisatie is dat rekening wordt gehouden met de natuur en zorgvuldige inpassing in het landschap.  

Tekst loopt door onder de foto

Voorbeeldfoto van hoe het er mogelijk gaat uitzien (Foto: Rijkswaterstaat)

Meedenken en meedelen

In de openbare inschrijving wordt aandacht besteed aan zowel procesparticipatie als financiële participatie. Marktpartijen moeten aangeven hoe zij de omgeving betrekken en hoe zij invulling geven aan de mogelijkheid om financieel deel te nemen aan het zonneproject. Financiële participatie wordt gestimuleerd, maar de invulling ervan wordt door de markt gedaan.

Onderdeel van Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord

De te realiseren zonnevelden zijn onderdeel van de regionale plannen voor energietransitie. Deze staan in de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord (RES). Meer informatie daarover staat op energieregionhn.nl. De landelijke doelstelling is dat in 2030 70% van de stroom uit hernieuwbare bronnen komt. Dit is vastgelegd in het Klimaatakkoord. 

Tekst loopt door onder de foto

Voorbeeldfoto van hoe het er mogelijk gaat uitzien (Foto: Rijkswaterstaat)

Meervoudig benutten van rijksgrond

De op- en afritten zijn onderdeel van het rijkswegennet. Dit type locaties leent zich voor meervoudig ruimtegebruik: het heeft een functie ten behoeve van het wegverkeer en kan tegelijkertijd plaats bieden aan een zonneveld. In het pilotprogramma Hernieuwbare energie op rijksgrond wordt hiermee ervaring opgedaan. Langs snelwegen, op en om sluizencomplexen, op baggerdepots en langs vaarwegen worden de mogelijkheden onderzocht voor opwekking van zonne- en windenergie.  

De vier- op en afritten van de A7 zijn de eerste in een groter aantal. Op meer plekken langs de A7, maar ook op andere snelwegen, worden in de toekomst naar verwachting zonnevelden gerealiseerd. Meer informatie hierover vindt u in dit document ‘Ruimtelijke samenhang en energieopwekking langs de A7.

Informatiebijeenkomsten

In de omgeving is onlangs een (online) informatiebijeenkomst georganiseerd om de plannen toe te lichten en recht te doen aan de specifieke situaties in de twee gemeenten.

 

Related Articles

Verdien een beloning in de vorm van rente door middel van het staken van crypto!

Meer weten? Lees er meer over bij onze top 3 favo exchanges:

Est, netus aenean hendrerit sed purus ipsum amet.

Een beginner in de cryptowereld? Nederlands grootste crypto exchange Bitvavo helpt je graag in jouw proces!

Belangrijke mededeling: Tijdelijk 1000 euro GRATIS trading fees

HollandseKroonactueel.nl biedt jou niet alleen het laatste Crypto nieuws. Wij bieden jou ook 1000 euro gratis trading fees aan bij Nederlands grootste Crypto Exchange.