Aanmelden raadsvergadering Hollands Kroon 28 januari verplicht

Hollands Kroon – De gemeenteraad wordt op 28 januari gevraagd op welke wijze zij een bijdrage wil leveren aan het vluchtelingenvraagstuk. De vraag is of zij bereid is een azc op het grondgebied van Hollands Kroon toe te staan.  Waar eventueel een azc zou moet komen is nu nog niet aan de orde. Mocht de raad een besluit nemen om een azc toe te staan dan zullen bij een keuze voor de locatie de inwoners worden betrokken.
De verwachting is dat er veel belangstelling is voor deze raadsvergadering. Op grond van de (brand)veiligheidsvoorschriften kunnen er niet meer dan 200 belangstellenden worden toegelaten in het gemeentehuis in Anna Paulowna. Om teleurstelling op de avond zelf te voorkomen, is besloten om voor het bijwonen van de vergadering een aanmeldplicht in te stellen. Aanmelden kan tot 24 uur voorafgaand aan de vergadering; dus tot woensdag 27 januari, 20.00 uur. Bij de verdeling van de beschikbare plaatsen krijgen de inwoners van Hollands Kroon voorrang. Mensen van buiten de gemeente komen eerst op een wachtlijst. Als er uiteindelijk nog plaatsen vrij zijn, komen de mensen op de wachtlijst in aanmerking in volgorde van aanmelding.

Aanmelden

Aanmelden kan via griffie@hollandskroon.nl of via telefoonnummer 088-3215000. Geef daarbij de volgende gegevens op: naam, adres, postcode en woonplaats. Als alle gegevens zijn aangeleverd en er is nog plaats dan ontvangt u van ons een bevestigingsmail. Mocht er geen plaats meer zijn, dan krijgt u daar uiteraard ook bericht over. Op 28 januari meldt u zich uiterlijk 19.45 uur bij de ingang van het gemeentehuis, De Verwachting 1 in Anna Paulowna. U legitimeert zich met uw paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs bij de beveiliging. De beveiliging controleert uw legitimatiebewijs en of uw naam is geregistreerd. Als alles in orde is kunt u naar binnen.

Geen plaats meer of te laat met aanmelden?

U kunt de vergadering ook volgen via internet. Op deze pagina vindt u hiervoor een link:http://www.hollandskroon.nl/bestuur-organisatie/live-volgen-van-de-raadsvergaderingen_41663.

Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs