Algemene Waterschaps Partij wil verlaging salaris HVC-directeur

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Hollands Kroon – De Algemene Waterschaps Partij roept de gemeente Hollands Kroon op om in verweer te komen tegen het te hoge salaris van de directeur van het HVC.
Sinds  januari 2013 is de nieuwe wet WNT (Wet Normering Topinkomenst) in werking en het AWP meent dan ook dat het salaris, € 260.000,- ,  van de directeur van het HVC niet meer in overeenstemmings is met de door deze wet voorgeschreven regels.  In deze wet mogen topfunctionarissen niet meer verdienen dan de WNT-norm, deze was in 2014 € 193.000,-  en in 2015 € 178.000,- inclusief vakantieuitkering,eindejaarsuitkering,pensioenbijdrage en bijkomende onkostenvergoedingen.
De Algemene Waterschaps Partij zegt: “De NV HVC kan worden beschouwd als semioverheidsbedrijf waar 46 gemeenten en 6 waterschappen aandeelhouder van zijn dat huisvuil en slib verwerkt, en waar de directeur nauwelijk risico loopt.” Ook wijst de partij op de reeks van verliesgevende jaren die onder de er onder de huidige directeur sinds 2005 zijn geweest.  De directeur loopt geen risico omdat alle risico’s van de aflossing van de leningen/schulden bij de aangesloten gemeenten ligt. 
De Raad van Commissarissen heeft alleen vastgesteld dat de WNT niet op HVC van toepassing is en dat de met de directie gemaakte afspraken over de salarissen zijn gebasseerd op de door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgestelde beloningsbeleid.  De Partij is het hier niet mee eens en zegt dat niet de Raad van Commissarrissen het uiteindelijke besluit neemt maar de aandeelhouders van HVC.
De Algemene Waterschaps Partij hoopt dan ook dat het College van Hollands Kroon bij de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering van het HVC met grote klem zal aandringen bij de Raad van Commisssarrisen het salaris van de directie van de NV HVC aan te passen conform de wet WNT, zowel voor de statutaire als de titulaire directieleden.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category