Axxicom gaat in Hollands Kroon licht huishoudelijke hulp verzorgen

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

HOLLANDS KROON – De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 18 mei 2016 geoordeeld dat hulp bij het huishouden onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 valt. Hollands Kroon heeft de Wmo anders geïnterpreteerd. Dit betekent dat het beleid op punten wordt aangepast. Cliënten kunnen op basis van hun oude beschikking weer een beroep doen op de lichte huishoudelijke hulp (HH1).
Werving nieuwe medewerkers
Bij het failliet gaan van TSN thuiszorg zijn de cliënten die zwaardere huishoudelijke hulp (HH2) ontvingen in zorg genomen door Axxicom. Zij is bereid om naast HH2 nu ook HH1 cliënten te gaan bedienen. Om die reden start Axxicom deze week met de werving van nieuwe medewerkers. In het kader van de participatiewet en sociale doelstellingen zal Axxicom in haar werving een balans zoeken tussen ervaren kandidaten en kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Solliciteren is mogelijk via www.werkenbijaxxicom.nl
Lees ook dossier: Thuiszorg
Belronde
Mensen die op basis van het huidige beleid geen hulp bij het huishouden meer ontvangen of die hiervoor een tegemoetkoming vanuit de bijzondere bijstand hebben aangevraagd, krijgen deze week een telefoontje met uitleg over de manier waarop hun situatie wordt hersteld. Cliënten die we niet kunnen bereiken ontvangen een brief. De verwachting is dat de hulp bij het huishouden vanaf half juli weer helemaal geregeld is.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category