Binnenkort verkeershinder door renovatiewerkzaamheden sluizen Den Oever

DEN OEVER – Rijkswaterstaat voert in 2016 reguliere onderhoudswerkzaamheden uit op de Afsluitdijk. Hier vindt u meer informatie over de mogelijke hinder die u hierdoor kunt ondervinden. Daarnaast kunt u voor het laatste nieuws kijken op de site van A naar Beter.
De renovatie van het Stevincomplex duurt 6 weken. Het gaat om renovatie en onderhoud waarbij Rijkswaterstaat meerdere zaken tegelijk aanpakt. Naast het vervangen van het besturingssysteem vernieuwen we de remming- en geleidewerken om de scheepvaart veilig te kunnen blijven faciliteren. Dit werk wordt gedurende geheel 2016 uitgevoerd. De gebeurt zowel aan het Lorentz- als aan het Stevinsluizencomplex.
Stremming Stevincomplex
Rijkswaterstaat werkt vanaf 5 september tot naar verwachting 16 oktober 2016 aan de vervanging van het besturing- en bedieningssysteem van het Stevin-sluizencomplex. De vervanging van het bedieningssysteem is nodig om deze in de toekomst veilig te kunnen blijven gebruiken en moet minder storingen opleveren. De bruggen en sluizen kunnen op het moment dat gewerkt wordt aan het besturingssysteem, niet gebruikt worden. Dit betekent dat deze periode geen scheepvaart mogelijk is op het Stevincomplex. Tijdens de stremming bij het Stevin-complex is het Lorentzcomplex beschikbaar voor scheepvaart. De scheepvaart houdt dus altijd de mogelijkheid om de Afsluitdijk te passeren, maar moet rekening houden met een langere vaar-/wachttijd.
Hinder voor het wegverkeer
Tijdens de werkzaamheden aan het sluizencomplex is op de A7 naar verwachting in week 38, 39 en 40 (vrijdag 23 september t/m maandag 3 oktober) sprake van een afzetting. Gedurende deze week wordt het verkeer over 1 brug geleid en is één rijstrook in elke richting beschikbaar. Omdat de bruggen niet gedraaid worden voor de scheepvaart, is de overlast voor het wegverkeer die week naar verwachting minimaal: 5-10 minuten.
Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Neemt u dan contact op met Rijkswaterstaat via 0800-8002.  (gratis landelijke Informatielijn,7 dagen per week geopend, van 06.00 tot 22.30 uur.)
Deze werkzaamheden zijn geen onderdeel van het project Afsluitdijk. Rijkswaterstaat werkt momenteel aan de voorbereiding van de aanbesteding, die 2e helft van 2016 zal starten. De uitvoering van de werkzaamheden start in 2018 en moet in 2022 afgerond zijn.

Picture of Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs