D66 wil weten of Hollands Kroon burgerinitiatief kleinschalige opvang Niedorp ondersteunt

Hollands Kroon – De fractie van D66 wil bij monde van Liesbeth Vlietstra-Wouterse weten of het college de plannen van de onlangs opgerichte werkgroep die kleinschalige opvang in Nieuwe Niedorp/Winkel mogelijk wil maken omarmt.

Liesbeth Vlietstra- Wouterse
Liesbeth Vlietstra- Wouterse

D66 heeft tijdens de raadsvergadering van afgelopen 28 januari aangegeven te pleiten voor kleinschalige opvang,openheid en menselijke maat. D66 gaf toen aan dat de kracht van Hollands Kroon ligt in innovatie en ontwikkelen van nieuw gedachtengoed wat wel blijkt uit dit burgerinitiatief.
D66 stelt daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Bent u al in gesprek met de werkgroep?
  2. Zo ja, gaat u de samenwerking aan en neemt u de regie om een dergelijke vorm van kleinschalige opvang te faciliteren en te stimuleren in meerdere kernen van Hollands Kroon?
  3. Zo nee, bent u voornemens in contact te treden met de de groep die dit burgerinitiatief gelanceerd heeft en het samen met hen en het COA verder op te pakken?
  4. Is dit initiatief in te voegen in uw voornemende vluchtelingenopvang kleinschalig te organiseren?
  5. U bent in contact met het COA ten behoeve van een nieuw plan. Komt in het overleg met het COA naar voren dat deze organisatie de handschoen oppakt en dit soort initiatieven voor kleinschalige opvang honoreert en ondersteunt en verder wil ontwikkelen met initiatiefnemers van dit soort kleinschalige opvangvoorzieningen?
Picture of Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs