Eigen Huis: Zonnepanelen tellen mee in de WOZ, wel uniforme regels gemeenten gewenst

HOLLANDS KROON – Gemeenten moeten rekening houden met zonnepanelen bij het vaststellen van de WOZ-waarde van een woning. Deze uitspraak heeft het gerechtshof van Arnhem-Leeuwarden op 17 april 2018 gedaan. In die zaak leidde de aanwezigheid van zonnepanelen tot een stijging van de WOZ-waarde met €3.000.

Als de eigenaar van de woning zonnepanelen op het dak heeft en dit ook van plan is zo te laten dan worden de zonnepanelen onderdeel van de woning, aldus het gerechtshof. Daarbij is het niet van belang dat de zonnepanelen technisch zonder schade verwijderd kunnen worden. Dit betekent dat de gemeente in de WOZ-waardevaststelling rekening moet houden met de aanwezigheid van de zonnepanelen. Dat zal doorgaans tot een hogere WOZ-waarde kunnen leiden. De Waarderingskamer, toezichthouder op de WOZ-uitvoering, merkt op dat de aanwezigheid van zonnepanelen niet automatisch betekent dat de WOZ-waarden extra zullen stijgen. Gemeenten kennen vaak geen afzonderlijke waarde toe aan de zonnepanelen, maar de hogere waarde zou moeten blijken uit de verkoopprijzen van referentiewoningen met zonnepanelen. Net als bij andere investeringen in woningen (nieuwe keuken of badkamer) zal de toename van de WOZ-waarde waarde altijd minder zijn dan de werkelijke investering in zonnepanelen. Ook kan het zijn dat de gemeenten nog niet bekend zijn met de aanwezigheid van uw zonnepanelen. In dat geval zal de gemeente er ook nog geen rekening mee hebben gehouden in de WOZ-waarde.

Verschillende gemeentefracties (Delft / Rotterdam / Stichtse Vecht) hebben onlangs hun verontwaardiging uitgesproken naar aanleiding van de uitspraak van het gerechtshof. De aanwezigheid van zonnepanelen zou volgens sommige niet mogen leiden tot een hogere WOZ-waarde en een hogere belastingaanslag. Ook heeft de VVD de Staatssecretaris om opheldering gevraagd.

Vereniging Eigen Huis begrijpt dat de aanwezigheid van zonnepanelen kan leiden tot een hogere WOZ-waarde. Datzelfde geldt namelijk ook voor woningen die op andere wijzen zijn verduurzaamd, denk aan: investeringen in gevelisolatie, dubbelglas of een warmtepomp. De WOZ-waarde vertegenwoordigt de waarde van de woning op 1 januari vorig jaar. Als de woning op die datum zou zijn verkocht dan zou de woning met zonnepanelen ongetwijfeld wat meer hebben opgebracht dan zonder de panelen. Verder vindt de vereniging dat gemeenten de WOZ-spelregels uniform moeten uitvoeren en dat het daarvoor niet bevorderlijk is als individuele gemeenten hun eigen uitzonderingen gaan maken. Dat de zonnepanelen onderdeel zijn geworden van de woning kan ook fiscale voordelen met zich meebrengen. De Belastingdienst heeft bevestigd dat u de rente en kosten voor de financiering daarvan in aftrek mag brengen als de zonnepanelen onderdeel zijn van uw woning.

Picture of Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs