FNV start kort geding voor behoud arbeidsvoorwaarden TSN-medewerkers

Hollands Kroon – De FNV start een kort geding om ervoor te zorgen dat thuiszorgmedewerkers van het failliete TSN hun arbeidsvoorwaarden kunnen behouden. Daarnaast zullen gemeenten op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) aansprakelijk worden gesteld.
Naar schatting worden ruim 2.000 TSN thuiszorgmedewerkers vanaf 25 april geconfronteerd met slechtere arbeidsvoorwaarden. Dit betekent voor sommige thuiszorgers een verlies van een derde van hun inkomen, terwijl ze precies hetzelfde werk blijven doen. Daarom start de FNV een kort geding tegen Axxicom, één van de thuiszorgaanbieders die medewerkers van TSN heeft overgenomen tegen slechtere arbeidsvoorwaarden,meldt het FNV op haar website.
Lees ook: TSN-thuiszorgmedewerkser gaan fors minder verdienen
‘Met dit kort geding willen we voor elke zorgaanbieder en gemeente in Nederland duidelijk maken dat het niet mag om zorgmedewerkers hetzelfde werk te laten doen tegen slechtere arbeidsvoorwaarden. De zorgaanbieders moeten de cao naleven en de gemeenten moeten de zorgaanbieders voldoende betalen. En dat kan, want daarover hebben we juist op 4 december 2015 afspraken gemaakt met Van Rijn en de VNG’ zegt Maureen van der Pligt van de FNV.
Voor een kleine 7.000 medewerkers van het failliete TSN is inmiddels een oplossing gevonden. Hoewel de FNV positief is over dit resultaat zijn er ongeveer 2.000 medewerkers die hetzelfde werk gaan doen tegen slechtere arbeidsvoorwaarden.
Het kort geding spitst zich dan ook toe op artikel 12.3 van de cao voor Verpleeg,- Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Dit artikel bepaalt dat ALS thuiszorgmedewerkers door een nieuwe aanbieder worden overgenomen, zij DAN hun arbeidsvoorwaarden dienen te behouden (als-dan-bepaling). Een aantal aanbieders is van mening dat dit cao-artikel niet geldt in geval van faillissement, met loondump en verlies van arbeidsvoorwaarden tot gevolg. Deze spoedprocedure moet daarover helderheid verschaffen.
Daarnaast is er nog een groep van ongeveer 1.500 medewerkers die hun baan niet hebben behouden, terwijl het werk wel blijft bestaan! De FNV vindt dat onacceptabel en roept de, onlangs door Van Rijn aangestelde aanjager, dhr Kees van der Burg, op om gemeenten en aanbieders nog steviger op naleving van wet en afspraken aan te spreken. 
Niet alleen de zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor de naleving van de cao. Sinds 1 juli 2015 regelt de Wet aanpak schijnconstructies dat door zogenaamde ketenaansprakelijkheid niet alleen werkgevers, maar ook de opdrachtgever (in dit geval de gemeente) aansprakelijk is voor betaling van loon waarop medewerkers recht hebben. De FNV zal op korte termijn gemeenten aansprakelijk stellen.
De FNV is niet bang dat behoud van arbeidsvoorwaarden ertoe leidt dat meer thuiszorginstellingen in de problemen gaan komen. ‘Dat zou de wereld op zijn kop zijn. De opdrachtgevers van de thuiszorg zijn de gemeenten. En de gemeenten hebben naast het budget dat ze hadden voor TSN nog eens éxtra geld tot hun beschikking gekregen. Dankzij afspraken die de FNV op 4 december met het Kabinet en de Vereniging Nederlands Gemeenten heeft gemaakt komt er 300 miljoen voor de thuiszorg bij, en is er een soort noodfonds van 60 miljoen afgesproken. De gemeenten kunnen en moeten dus de thuiszorgaanbieders voldoende geld betalen om de cao te kunnen naleven,’ aldus van der Pligt.  

Picture of Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs