2°C | Amsterdam

Fractie Wittink: ‘stoppen met COWWI is slecht voor inwoners Hollands Kroon’

HOLLANDS KROON – Op 14 december kwam de fractie Wittink bijeen in de gelagkamer Het Stamineeke. Op de agenda stond de raadsvergadering van 20 december, actuele kwesties die inwoners naar voren brengen en de ontwikkeling van de afsplitsing Wittink (voormalig LADA lid) tot een nieuwe onafhankelijke lokale partij. Jan van Berkum trad deze avond op als dagvoorzitter.

“Zondegeld door gezwalk”

Het belangrijkste agendapunt was ongetwijfeld de beëindiging van de bestuursovereenkomst COWWI met Schagen. Een overeenkomst waarbij Schagen diensten verleent aan Hollands Kroon i.v.m. het sociaal domein. Volgens het college: te duur, inefficiënt en onder de maat.
Lees ook: Hollands Kroon is ‘georganiseerde bestuurlijke gekte’ volgens Schager raadslid Friso Teerink
Deze kwestie riep vele vragen op. Hollands Kroon heeft de ambitie om een regiegemeente willen zijn die liever diensten inkoopt dan deze zelf uitvoert. De vraag was: kunnen ze wel inkopen? In het sociaal domein leidde dit wederom tot problemen. Eerder werd G4S gekozen tot partner. Dit stuitte op veel weerstand bij bewoners vanwege de twijfelachtige reputatie elders in de wereld en onvoldoende ervaring in de zorg. Nu blijkt dat ook de buren niet in staat zijn om de gevraagde taken naar behoren uit te voeren.
Van regionale samenwerking in de Noordkop blijft weinig over. Onafhankelijk Wittink streeft ernaar om behalve de opvatting van het college, ook wederhoor toe te passen en daarvoor mensen uit Schagen uit te nodigen. Helaas is er niemand uit Schagen gekomen. Wel heeft Jaap Jan van Essen de raadsvergadering in Schagen gevolgd waarbij dit onderwerp ter sprake kwam. De mislukte inkoop heeft ten minste 3,5 miljoen extra gekost als de overeenkomst daadwerkelijk wordt beëindigd. Of het alternatief beter en goedkoper gaat worden is nog allerminst zeker. Uit het voorstel blijkt dat op geen enkele wijze. Om deze redenen heeft Fractie Wittink naar aanleiding van deze vergadering vragen gesteld aan het college.
Raadsvragen
Betreft: opzeggen bestuursovereenkomst COWWI
Geacht College,
Het raadsvoorstel en de toelichting bevatten een groot aantal onduidelijkheden die wij graag voor 20/12/2016 beantwoord willen zien. Transparantie gaat vooraf aan besluitvorming.
De colleges van beide gemeenten hebben op 27 oktober 2014 middels het Werkdocument Centrale Ondersteuning Wijkteams, Werk en Inkomen een keuze gemaakt, zo valt te lezen in de bestuursovereenkomst van 16 en 18 december.

 1. Waarom heeft het college toen gekozen voor onderbrenging bij Schagen? Prijs, kwaliteit en taakomvang waren toen al over en weer bekend. Schagen scoorde het beste, zo oordeelde u zelf.
 2. Welke omstandigheden hebben u doen besluiten dat het beter en goedkoper zou kunnen? Nu lijkt het erop dat u destijds een verkeerde keuze hebt gemaakt
 3. Hoe verhoudt de prijs/kwaliteit zich met andere gemeenten?
 4. Hoe is de controle op de uitvoering georganiseerd?
 5. Wat waren de bevindingen?
 6. Wat was het oordeel van de accountant over 2015? Hoe is er op de advisering gereageerd?
 7. Was het advies aan beide gemeenten gericht?
 8. Bij het inkopen gaat het om de WAT vraag! HOE de dienstverlening tot stand komt is van geen belang. Vanwaar toch uw bemoeizucht met de bedrijfsvoering in een organisatie die de uwe niet is?
 9. Binnen twee jaar komt u tot de conclusie dat u het zelf beter en goedkoper kan. U biedt ons geen inzicht waar u dit nieuwe inzicht vandaan haalt. Wilt u ons dit inzicht alsnog bieden?
 10. Als prijs en kwaliteit van de afgesproken diensten niet wordt geleverd, dan is sprake van een wanprestatie door Schagen en is een schadeclaim richting Schagen aan de orde. Waarom heeft u niet voor deze weg gekozen?
 11. Uit de beraadslagingen in Schagen wordt gesuggereerd dat u (delen van) de dienstverlening opnieuw gaat uitbesteden. Wat is hiervan waar?
 12. Burgers mogen geen hinder ondervinden van een e.v. overstap. Wordt de onafhankelijkheid van de indicatie (wijkteams) in de nieuwe opzet hersteld? Hoe wordt de controle hierop georganiseerd?
 13. De bestuursovereenkomst zit wel bij de stukken van Schagen en niet bij die van Hollands Kroon. Waarom gunt u burgers en volksvertegenwoordigers geen volledig beeld?
 14. Waarom heeft u niet afgesproken met Schagen om de frictiekosten in 3-4 jaar terug te betalen? De reservepositie hoeft dan niet aangesproken te worden. Uw visie op uw eigen bedrijfsvoering stelt u nergens ter discussie. Nu blijkt dat hierdoor fricties kunnen ontstaan die te laat worden onderkend.
 15. Als er aan het voorstel geen alternatieven zitten is het feitelijk een mededeling. Waarom niet hier voor gekozen? Nu heeft de raad slechts het nakijken. Vraag: welke situatie ontstaat als de raad het stuk niet rijp acht voor besluitvorming of de vergadering verlaat zoals de VVD in Schagen heeft gedaan?

Related Articles

In Nederland wordt Moederdag gevierd op de tweede zondag van mei. Dit jaar is dat op 8 mei. Moeders krijgen bloemen, kaarten, en vaak

Verdien een beloning in de vorm van rente door middel van het staken van crypto!

Meer weten? Lees er meer over bij onze top 3 favo exchanges:

Est, netus aenean hendrerit sed purus ipsum amet.

Een beginner in de cryptowereld? Nederlands grootste crypto exchange Bitvavo helpt je graag in jouw proces!

Belangrijke mededeling: Tijdelijk 1000 euro GRATIS trading fees

HollandseKroonactueel.nl biedt jou niet alleen het laatste Crypto nieuws. Wij bieden jou ook 1000 euro gratis trading fees aan bij Nederlands grootste Crypto Exchange.