2°C | Amsterdam

GroenLinks: ‘Hollands Kroon heeft een brede etalage, maar wat ligt er in de winkel?’


HOLLANDS KROON – Van wethouder Mary van Gent hoort de gemeenteraad alleen positieve juichverhalen over de gang van zaken in het sociaal domein en over de samenwerking met Incluzio. Vanuit de samenleving bereiken ons echter regelmatig andere berichten. Vandaar dat  GroenLinks, ChristenUnie en PvdA gezamenlijk besloten om een kwalitatief onderzoek te doen onder de zorgorganisaties die samenwerken met Incluzio. Wij zijn met hen in gesprek gegaan, we hebben hen vragen gesteld en hun ervaringen besproken. Wij hebben met een positieve insteek geluisterd naar de bevindingen van de verschillende zorgorganisaties en hopen dat er iets mee gedaan wordt.
Op 11 mei werd tijdens een beeldvormende vergadering  de samenwerking met Incluzio geëvalueerd. Het beloofde een fijne, korte vergadering te worden, niet onbelangrijk op de avond van het songfestival en een belangrijke voetbalwedstrijd. Enkele zorgorganisaties waren erbij uitgenodigd. Tot onze verbazing was de WMO-adviesraad, het belangrijkste adviesorgaan van het college op het gebied van de WMO, in eerste instantie overgeslagen. Waarom waren zij niet uitgenodigd? Dit is op zijn zachtst gezegd merkwaardig, want juist zij zijn uitstekend op de hoogte van het reilen en zeilen in het sociaal domein.
De directeur van Incluzio hield een enthousiast verhaal over hoe geweldig de samenwerking het afgelopen jaar is verlopen. Dit gejuich verstomde snel, toen GroenLinks, ChristenUnie en PvdA verslag deden van het verrichte onderzoek en de voorzitter van de WMO-adviesraad daar nog een stevig schepje bovenop deed.
Wethouder Mary van Gent kwam flink onder vuur te liggen. Toen werd het toch niet zo’n fijne avond als was verwacht. 
GroenLinks, ChristenUnie en PvdA boden het onderzoeksverslag met een mondelinge toelichting aan de wethouder aan. De voorzitter van de WMO-adviesraad verhaalde over zijn ervaringen met de gemeente, Incluzio en cliënten. Zijn kritiek loog er niet om, hetgeen hem bepaald niet in dank werd afgenomen. Reacties van raadsleden: “Dat is ook maar een mening!”, “Kunt u dat bewijzen?”, “U bent wel érg negatief, zeg!”
Duidelijk bleek dat de wethouder, de gemeenteraad en ook de directeur van Incluzio de kritiek niet hadden verwacht. Dat is raar, want ondanks de zeker ook aanwezige positieve ervaringen hadden de organisaties waarmee door GroenLinks, ChristenUnie en PvdA is gesproken, flink wat minder positieve op- en aanmerkingen. Een van de geïnterviewde organisaties vertelde dat “de casus Hollands Kroon” landelijk op de voet wordt gevolgd, dat er grote bedenkingen zijn bij hoe Hollands Kroon de zorg heeft geregeld en dat het wachten is op het moment dat het fout gaat. De opmerkingen van de WMO-adviesraad komen in grote lijnen overeen met onze bevindingen. Er zit een rode lijn in. Waarom is dit niet bekend bij de gemeente? Ben je ongevoelig voor kritiek als je – zoals de gemeente Hollands Kroon en Incluzio – altijd in de juichstand staat en je jezelf continu op de borst klopt?
Op 19 mei kwam de schriftelijke reactie van het college op ons onderzoeksverslag. De wethouder zegt blij te zijn met ons initiatief, maar doet  vervolgens haar best ons onderzoek te weerleggen, c.q. onderuit te halen. Op een deel van het verslag gaat zij in het geheel niet in. GroenLinks vindt de reactie van de wethouder teleurstellend. Zij lijkt het onderzoek niet serieus te nemen. Als je je ogen sluit, dan zie je niets, denken wij dan. Jammer.
Zo vindt zij dat er in ons verslag bevindingen in staan die “niet juist” zijn of die “niet stroken met haar bevindingen”. Uit onze gesprekken met de zorgorganisaties komt inderdaad een heel ander beeld naar voren dat wat wij normaliter door de wethouder krijgen voorgespiegeld. Zij zegt het “niet gepast en ook onterecht” te vinden dat wij Incluzio “betichten” van puur winstbejag boven de zorg voor onze inwoners. Dat doen wij niet, ook al is het natuurlijk helemaal niet vreemd om te denken dat een marktpartij winst wil maken. Incluzio is nu eenmaal geen liefdadigheidsinstelling. “De indruk die u heeft over het persoonsgebonden budget (PGB) is verkeerd,” vindt de wethouder.
Wat er in ons verslag staat is niet onze mening, niet juist of onjuist, niet verkeerd, maar een weergave van wat de organisaties ons hebben verteld over hoe zij de samenwerking met de gemeente en met Incluzio ervaren. Het is geen aanval, het is een weerslag van hun praktijkervaring. Als wethouder kun je dergelijke kritiek maar beter serieus nemen. Door het te ontkennen en weg te wimpelen is het niet verdwenen. De tijd van mooie praatjes is voorbij.
Jan Eichhorn
26 mei 2017

Related Articles

Verdien een beloning in de vorm van rente door middel van het staken van crypto!

Meer weten? Lees er meer over bij onze top 3 favo exchanges:

Est, netus aenean hendrerit sed purus ipsum amet.

Een beginner in de cryptowereld? Nederlands grootste crypto exchange Bitvavo helpt je graag in jouw proces!

Belangrijke mededeling: Tijdelijk 1000 euro GRATIS trading fees

HollandseKroonactueel.nl biedt jou niet alleen het laatste Crypto nieuws. Wij bieden jou ook 1000 euro gratis trading fees aan bij Nederlands grootste Crypto Exchange.