GroenLinks Hollands Kroon: Omgevingsvisie nog niet rijp voor inzage..

Hollands Kroon – GroenLinks in Hollands Kroon is van mening dat het ontwerp omgevingsvisie Hollands Kroon niet rijp om ter inzage te worden gelegd, dit blijkt na het laatste fractieoverleg afgelopen maandagavond. 
GroenLinks heeft grote moeite met hoe het ontwerp tot stand is gekomen maar ook de adviezen van het college over het ontwerp.  Majorie Pigge zegt tegen ons dat, “De opzet is zeer rommelig, onoverzichtelijk, veelal inconsequent en slecht leesbaar. Het nodigt bepaald niet uit tot goed bestuderen van de inhoud. Doe je dat wel, dan word je niet blij. Het gaat uit van een gedachtengoed dat het onze niet is.
Ze vervolgd haar verhaal door te stellen dat: ‘Het is niet duidelijk wat met duurzaam wordt bedoeld. Een definitie daarvan zou op zijn plaats zijn. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het begrip duurzaam hier vooral in economische zin wordt gebruikt. Voor natuur, biodiversiteit, biologische landbouw, cultureel erfgoed en al dit soort zaken die ons ter harte gaan is in het stuk weinig tot geen aandacht.
Groenlinks vind het ontwerp een weinig visionair stuk. De adviezen van het college maken het nog erger, bijvoorbeeld het teleurstellende advies om de ambitie “Hollands Kroon is uitgegroeid tot de duurzaamste gemeente van Nederland” te schrappen. Deze ambitie vindt het college niet realistisch, terwijl dat in feite de belangrijkste ambitie zou moeten zijn, het uitgangspunt van de omgevingsvisie, waar de hele invulling aan opgehangen zou moeten worden.
Pigge vind dat ook dat: ‘We zouden moeten streven naar een écht duurzame, groene, schone en gezonde woon- en werkomgeving. Nu draait het hele stuk het om vrijheid, blijheid voor (agrarische) bedrijven, alle remmen los, vrijwel alles mag en wat niet mag, mag eigenlijk ook. Wij vrezen dat andere gemeenteraadsfracties zich weinig kritisch en wellicht zelfs lovend zullen uitlaten over het ontwerp.”
 

Picture of Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs