2°C | Amsterdam

Groot onderzoek naar versterking Waddennatuur

HOLLANDS KROON – Hollands Kroon gaat samen met andere overheden, natuurorganisaties en watersportorganisaties, drie jaar lang onderzoek doen naar de interactie tussen natuur en vaarrecreatie in de Waddenzee.
Doel van het onderzoek is de kwaliteit van de Wadden als natuur- en recreatiegebied te versterken. Op basis van deze data kunnen beter beslissingen genomen worden over het beheer, activiteiten, gedrag, etc. op de Waddenzee.
Het onderzoek
Het onderzoek combineert bestaande databestanden van het Waddengebied met inzicht in de beleving van de recreant. Er wordt onder andere gebruikt gemaakt van databestanden en tellingen van vogels en zeehonden en data over de recreatievaart (radargegevens, vliegtuig-, haven- en sluistellingen). Tegelijk kijken onderzoekers naar de interactie tussen recreatie en natuur. Daarbij maken ze onder meer gebruik van waarnemingen van wadlopers en zeekanoërs. Voor het eerst wordt ook de beleving van de recreant in beeld gebracht, bijvoorbeeld met behulp van de online community Greenmapper (www.greenmapper.nl). De koppeling van verschillende gegevensbronnen is uniek. Alleen al de radargegevens leveren jaarlijks zo’n 60 miljoen ‘records’ op, die helpen om de impact van vaarrecreatie op de Waddenzee in beeld te brengen. Dit najaar worden al de eerste resultaten verwacht.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium dat bestaat uit Stenden/ETFI, Altenburg & Wymenga, SOVON, Rijksuniversiteit Groningen en De Karekiet landschap en ecologie. Het programma beslaat drie jaar en wordt na elk jaar geëvalueerd en waar nodig aangescherpt.
Beleving van de Waddenzee
Hollands Kroon grenst voor een groot gedeelte aan Unesco Werelderfgoed Waddenzee en is lid van de Vereniging van Waddenzeegemeenten. Voor Hollands Kroon is het van belang dat mens en natuur elkaar kunnen vinden op de Waddenzee. Veel natuurgebieden worden gesloten omdat de mens schade aanricht, terwijl natuurgebieden eigenlijk beleefd moeten worden door de mens. De uitkomst van dit onderzoek levert een grote bijdrage aan het vinden van het evenwicht tussen menselijke beleving en behoud van natuurwaarden in de Waddenzee.

Related Articles

Veel mensen zijn inmiddels overstag en kiezen voor zonne-energie. Hoewel zonnepanelen steeds populairder worden, was dat niet altijd het geval. Tijd om de 5

Verdien een beloning in de vorm van rente door middel van het staken van crypto!

Meer weten? Lees er meer over bij onze top 3 favo exchanges:

Est, netus aenean hendrerit sed purus ipsum amet.

Een beginner in de cryptowereld? Nederlands grootste crypto exchange Bitvavo helpt je graag in jouw proces!

Belangrijke mededeling: Tijdelijk 1000 euro GRATIS trading fees

HollandseKroonactueel.nl biedt jou niet alleen het laatste Crypto nieuws. Wij bieden jou ook 1000 euro gratis trading fees aan bij Nederlands grootste Crypto Exchange.