Half mei gebeurt er een ‘ramp’, maar waar?

Hollands  Kroon – De ‘ramp’ kan op een van deze drie dagen vallen: op 18, 19 of 20 mei. Dan krijgt een gemeente in Noord-Holland Noord te maken met systeemtest Keten. Elk jaar test Veiligheidsregio Noord- Holland Noord één of meerdere gemeenten met een fictieve ramp. De naam Keten slaat op de keten van organisaties die bij rampenbestrijding betrokken is. Van te voren is niet bekend welke gemeente te maken krijgt met de onverwachte oefening.
Vorig jaar werd de gemeente Den Helder door Keten ‘getroffen’. Het scenario daar: onrust in en rond het asielzoekerscentrum plus brandstichting. Dit jaar is een van de andere zestien gemeenten in Noord-Holland Noord aan de beurt, met uiteraard een ander, nog geheim scenario,meldt de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord

Crisisteams

Niet alleen medewerkers van de gemeente doen mee aan de oefening, ook crisisfunctionarissen van de veiligheidsregio plus de meldkamer worden getest. Omdat het bij Keten vooral draait om coördinatie en communicatie, wordt er niet geoefend met eenheden in het veld. Wel komen de crisisteams bijeen, waaronder: het Commando Plaats Incident (CoPI), het Regionaal Operationeel Team (ROT) en het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT).

Journalisten

De teams krijgen te maken met een buitenwereld die gespeeld wordt door zogeheten responscellen, waarin mensen zitten die zich bijvoorbeeld voordoen als journalisten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een mediasimulator, waarmee de oefendeelnemers zogenaamde Twitter-en krantenberichten kregen voorgeschoteld.

Rapport

Met het resultaat kijken de deelnemers aan de oefening en de veiligheidsregio waar de rampenbestrijding beter kan. De veiligheidsregio maakt een rapport. Dat rapport gaat naar de Inspectie Veiligheid en Justitie (de vroegere Inspectie Openbare Orde en Veiligheid) en naar het algemeen bestuur van de veiligheidsregio.

Melding

De oefening start op een onverwacht moment, met een melding bij de meldkamer. Of dat ’s nachts of overdag gebeurt, is ook nog geheim. Pas op het moment van de alarmering is bekend welke gemeente aan de beurt is.

Picture of Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs