Hollands Kroon denkt zeperd Cowwi binnen 4 jaar terugverdiend te hebben.


ANNA PAULOWNA – Op 7 maart 2016 sloeg de bekendmaking van het college van Hollands Kroon om te gaan stoppen met COWWI als een bom in bij bij partner Schagen waar Hollands Kroon het COWWI mee had opgezet. COWWI was een ondersteuningsbureau voor de uitvoering van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet. 
Lees ook: Hollands Kroon stapt uit samenwerkingsverband COWWI met Schagen
Afgelopen december 2016 besloot de gemeenteraad om de samenwerking definitief te gaan beëindingen en dat dit op 1 april 2017 moest gaan plaatsvinden. De kosten aan deze scheiding met Schagen is ruim 2.2 miljoen euro die ten laste komen van de Algemene Reserve. Wel zij er duidelijke afspraken gemaakt dat deze kosten binnen 4 jaar moet worden terugverdiend.
Wethouder van Gent schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat: ,,Vanuit het Cowwi zijn nog veel papieren dossiers meegekomen, vooral bij de uitkeringsadministratie (sociale dienst gedeelte). Maar ook binnen de Wmo en jeugd was nog niet alles digitaal. Er wordt momenteel hard gewerkt om de migratie naar het digitaal archief mogelijk te maken. Het wegwerken van de achterstanden op de papieren dossiers vergt de nodige capaciteit, en ook het inrichten van een digitale postafhandeling is nog een activiteit waar aan gewerkt wordt. Ook hiervan zijn alle kosten op dit moment nog niet volledig in beeld. Doelstelling is om 2017 deze operatie te hebben afgerond. Dan kan ook de balans worden opgemaakt van dit onderdeel. Het is daarom ook dat ik met ´een slag om de arm´ deze eerste prognose van de terugverdientijd aan u mededeel. Bij de jaarrekening 2017 zien we pas het eindresultaat. Omdat dit nog ver weg is in de tijd, stel ik u voor om eind november, 3 maanden na het zomerreces, opnieuw te informeren over het verloop van de terugverdientijd frictiekosten Cowwi.
Lees ook: Hollands Kroon is ‘georganiseerde bestuurlijke gekte’ volgens Schager raadslid ‘Friso Teerink

Bron: Gemeente Hollands Kroon

 
 

Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs