Hollands Kroon gaat initiatiefplan zwembaden verder uitwerken

HOLLANDS KROON – Op 26 april heeft het college het rapport ‘Zwemmen in Hollands Kroon’ van de HOZE-werkgroep besproken. HOZE staat voor ‘Hollands Kroon

Overleg Zwembad Exploitatie’. Alle initiatiefgroepen vanuit de verschillende baden zijn verenigd in deze werkgroep. Het college heeft besloten in te stemmen met verdere uitwerking van het plan.

Nog veel werk aan de winkel!

De eerste indruk is dat het plan op hoofdlijnen voldoet aan de kaderstelling van de gemeenteraad, maar dat er nog veel uitwerking noodzakelijk is en risico’s verder verkend moeten worden. Het college is van mening dat het plan nog niet stevig gefundeerd is, maar het verdient een groot compliment dat de HOZE-werkgroep is ontstaan en men bereid is om met elkaar samen te werken. Op 19 mei heeft wethouder Westerkamp het collegebesluit besproken met de HOZE-werkgroep. De HOZE-groep erkent ook dat er nog veel werk aan de winkel is. Binnen de HOZE-groep bestaan (uiteraard) nog verschillende wensen en belangen die allemaal nader moeten worden uitgewerkt. De schets zoals die is neergelegd in het rapport is een eerste richting en heeft geleid tot een wil bij de initiatiefnemers om er gezamenlijk uit te komen.

Planning en vervolg

Volgende stap is dat de HOZE-groep zich gaat beraden op de verdere projectstructuur om alle uit te werken zaken goed aan te kunnen pakken. Het college heeft gevraagd om daarin ook voldoende helder te maken wat in de verdere uitwerking van de gemeente verwacht wordt, zodat we goed kunnen bekijken hoe we dit kunnen faciliteren. De HOZE-groep heeft nu tot 31 december 2016 de tijd om het plan verder uit te werken. In het eerste kwartaal van 2017 moet de gemeenteraad een besluit nemen over het plan en dus de toekomst van de zwembaden in Hollands Kroon.

Picture of Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs